LIVE
Обученията по проект CONSTANT - 100% удовлетвореност!

18.08.2017

Обученията по проект CONSTANT - 100% удовлетвореност!

100% от участници в обученията по проект CONSTANT ги оценяват като успешни и ценни! 97% от участниците...

Проверете какво казват страхотните ни лектори за предизвикателството CONSTANT

18.08.2017

Проверете какво казват страхотните ни лектори за предизвикателството CONSTANT

Запознайте се с някои от нашите лектори и проверете какво мислят за предизвикателството CONSTANT!

Докладите от обученията са вече онлайн

17.08.2017

Докладите от обученията са вече онлайн

Благодарение на нашите лектори, имаме удоволствието да споделим с вас докладите от проведените обучения...

International Competition Network (ICN) Website

Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право

EU Commission Competition Cases Database

Основи на конкурентното право, Държавни помощи, Антитръстово законодателство, Икономика на конкурентното право

Concurrences Review, News Section

Основи на конкурентното право, Икономика на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи

Chilling Competition

Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право