Секция "Ресурси" е обновена!

Във връзка с предстоящите обучение по проект CONNECTOR, които ще се проведат през м. юли 2018 г.:

Обучение „Собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки в областта на конкурентното право“, 04-06 юли 2018 г., хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“;

Обучение „Прилагане на инструментите и концепциите на ЕС за конкурентоспособност на дигитални пазари“, 09-11 юли 2018 г., хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“;

Обучение „Ролята на данните и иновациите за конкуренциятa. Kонкуренция във въздушният транспорт“, 11-13 юли 2018 г., хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“;

екипът по проекта обнови Секция "Ресурси".

Надяваме се да откриете полезни материали!