Предстоящо обучение по икономическите основи на конкурентното право

Третото обучение в рамките на проект CONSTANT (12-14 юли 2017 г.) е посветено на Икономическите основи на конкурентното право и ще предложи по-практическа насоченост, с оглед важността на темата за практиката на съдиите. Подходът се основава на изучаване на дела в сферата на конкурентното право на ЕС, от гледна точка на заложените икономически въпроси, които те разкриват.

Тренировъчните сесии ще протекат в следната последователност:

  • Модул 1. Икономически основи на конкурентната политика
  • Модул 2. Икономически анализ на хоризонталните ограничения
  • Модул 3. Икономически аспекти на доказването в процеса. Роля на решенията на националния орган по конкуренция при колективни искове
  • Модул 4. Подбрани теми от конкурентното право и икономическите основи на конкуренцията (част първа)
  • Модул 4. Подбрани теми от конкурентното право и икономическите основи на конкуренцията (част втора)
  • Модул 5. Икономически основи на секторната регулация
  • Модул 6. Подбрани случаи с икономически аспекти на вертикалните ограничения
  • Модул 7. Подбрани случаи с икономически аспекти на злоупотреба с господстващо положение

Лектори на обучението ще бъдат: Хайн Хоббелен, адв. Иван Георгиев и Мирослава Маринова. Запознайте се с техните профили тук.

За обучението „Икономически основи на конкурентното право“ екипът на проект CONSTANT кани участниците в Хотел „Еуфория клуб хотел и спа“, к.к. Боровец.  

Повече информация и електронна форма за заявление за участие можете да намерите тук. Заявления за участие ще се приемат по реда на тяхното пристигане най-късно до 30.05.2017 г.