Проведе се обучението „Държавните помощи и националният съд“

Първото обучение в рамките на проект CONSTANT, организирано от Фондация „ЛИБРе“, се проведе RIU Pravets Golf & SPA Resort между 14 и 16 юни 2017 г.

Обучението, в което се включиха 21 национални съдии, беше посветено на темата „Държавните помощи и националният съд“.

В рамките на три последователни дни се разгледаха въпроси, свързани с:

  • Държавните помощи в конкурентната политика на ЕС
  • Икономическите основи на държавните помощи
  • Понятие за „държавна помощ, несъвместима с вътрешния пазар“
  • Помощи със социален характер
  • Помощи за услуги от общ икономически интерес
  • Вреди по дела, свързани с държавни помощи
  • Частно прилагане на правилата за държавни помощи
  • Приложение на правилата на ЕС за държавни помощи на пазара на широколентов достъп до интернет; и други.

Участниците активно се включваха и в обсъждания на казуси от националната практика и практиката на Съда на Европейските общности. Те оцениха високо експертизата и опита на лекторите в обучението:

Кирил Пангелов - юрист с над 12-годишен професионален опит в българската Комисия за защита на конкуренцията (КЗК).

Иван Георгиев - бивш районен съдия (2010-2016 г.) с интереси и практически опит в областта на конкурентното право.

д-р Младен Младенов - юрист, магистър по публични финанси и магистър по управленски науки. Доктор по политология.

Хайн Хоббелен – юрист и водещ консултант по европейско и нидерландско конкурентно право.

Като най-силни акценти в обучението участниците са посочили практическата му насочнест и дискусиите по конкретни казуси. Положителна оценка е дадена и за качеството на обучителните материали и цялостната организация на събитието.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с екипа на Фондация „ЛИБРе“, иницииращ и координиращ проект CONSTANT на адрес office@libreresearchgroup.org