Behavioural Economics and EU Competition Law: Knocking on Open Doors? The case of Art. 102 TFEU

published in 2012
Athanassios Skourtis, University of Reading

Тема: Икономика на конкурентното право
Език: Английски език
Съдържание: Статии, Анализи

http://kluwercompetitionlawblog.com/2012/05/02/behavioural-economics-and-eu-competition-law-knocking-on-open-doors-the-case-of-art-102-tfeu/

Подобни ресурси

Програма за освобождаване от глоби или за намаляване на техния размер

published in 2013
 Европейска комисия, Генерална дирекция „Конкуренция“

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии, Анализи, Литература
Език: Български език

News by the Centre for Competition Law and Policy at the Faculty of Law, Oxford University

 Oxford University

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии
Език: Английски език

Competition Economics and Antitrust in Europe

published in 2006
 Damien J. Neven

Тема: Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език

Препоръчани ресурси

Chilling Competition

 Alfonso Lamadrid de Pablo; Pablo Ibáñez Colomo

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език