Commission Notice on the conduct of settlements procedures in view of the adoption of Decisions pursuant to Art 7 and Art 23 of Council Regulation (EC) NO 1/2003 in cartel cases

published in 2003
European Commission

Тема: Антитръстово законодателство
Език: Английски език
Съдържание: Европейска законодателна рамка

Commission Notice on the conduct of settlements procedures in view of the adoption of Decisions pursuant to Art 7 and Art 23 of Council Regulation (EC) NO 1/2003 in cartel cases

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52008XC0702(01)

Подобни ресурси

Решение на Председателя на Европейската Комисия относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по конкуренция

published in 2011
 Председател на Европейската комисия

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Commission Regulation (EU) No 651/2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty

published in 2014
 European Commission

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Quantifying harm in actions for damages based on breaches of Art 101 or 102 of the TFEU

published in 2013
 European Commission

Тема: Основи на конкурентното право, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии
Език: Английски език

Препоръчани ресурси

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Chilling Competition

 Alfonso Lamadrid de Pablo; Pablo Ibáñez Colomo

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език