Commission Regulation (EC) No 802/2004 implementing Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings

published in 2004
European Commission

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Език: Английски език
Съдържание: Европейска законодателна рамка

Commission Regulation (EC) No 802/2004 of 21 April 2004 implementing Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0802-20140101&from=BG

Подобни ресурси

Commission Directive 2002/77/EC on competition in the markets for electronic communications networks and services

published in 2002
 European Commission

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Регламент 411/2004 на Съвета относно въздушния транспорт между Общността и трети държави

published in 2004
 Съвет на ЕС

Тема: Антитръстово законодателство
Език: Български език

Конкуренция. По-добро функциониране на пазарите

published in 2016
 European Commission, Directorate-General for Communication

Тема: Основи на конкурентното право, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Литература
Език: Английски език, Български език

Препоръчани ресурси

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Chilling Competition

 Alfonso Lamadrid de Pablo; Pablo Ibáñez Colomo

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език