Commission Regulation (EC) No 906/2009 on the application of Art 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia)

published in 2009
European Commission

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство
Език: Английски език
Съдържание: Европейска законодателна рамка

Commission Regulation (EC) No 906/2009 of 28 September 2009 on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0906&from=EN

Подобни ресурси

Commission Regulation (EC) No 772/2004 on the application of Art 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements

published in 2004
 European Commission

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Модернизиране на държавната помощ на ЕС

published in 2012
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Анализи, Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Out-Law Legal News, Competition Section

 Pinsent Masons LLP

Тема: Икономика на конкурентното право, Държавни помощи, Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Съдържание: Статии
Език: Английски език

Препоръчани ресурси

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език