Regulation (EU) No 1218/2010 on the application of Art 101(3) of the TFEU to certain categories of specialisation agreements

published in 2010
European Commission

Тема: Антитръстово законодателство
Език: Английски език
Съдържание: Европейска законодателна рамка

Commission Regulation (EU) No 1218/2010 of 14 December 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of specialisation agreements Text with EEA relevance

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1218&from=EN

Подобни ресурси

Насоки относно условията за приложение на изключението, предвидено в Чл. 101 (3) ДФЕС

published in 2004
 Европейска комисия

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Commission Regulation (EC) No 802/2004 implementing Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings

published in 2004
 European Commission

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

State Aid Studies and Reports, DG Competition

 European Commission, DG Competition

Тема: Основи на конкурентното право, Държавни помощи, Антитръстово законодателство, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии
Език: Английски език

Препоръчани ресурси

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Chilling Competition

 Alfonso Lamadrid de Pablo; Pablo Ibáñez Colomo

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език