Regulation (EU) No 1218/2010 on the application of Art 101(3) of the TFEU to certain categories of specialisation agreements

published in 2010
European Commission

Тема: Антитръстово законодателство
Език: Английски език
Съдържание: Европейска законодателна рамка

Commission Regulation (EU) No 1218/2010 of 14 December 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of specialisation agreements Text with EEA relevance

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1218&from=EN

Подобни ресурси

Commission Notice on Immunity from fines and reduction of fines in cartel cases

published in 2006
 European Commission

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

the EC Merger Regulation

published in 2004
 Council of the European Union

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Council Regulation (EC) №411/2004 on air transport between the Community and third countries

published in 2004
 Council of the European Union

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Препоръчани ресурси

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Chilling Competition

 Alfonso Lamadrid de Pablo; Pablo Ibáñez Colomo

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език