Council Regulation (EC) No 1/2003 оn the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty

published in 2002
Council of the European Union

Тема: Антитръстово законодателство
Език: Английски език
Съдържание: Европейска законодателна рамка

Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0001&from=EN

Подобни ресурси

Българскa съдебна и ведомствена практика по Закона за защита на конкуренцията (Анотация)

 

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство
Съдържание: Национална съдебна практика
Език: Български език

Commission notice: Guidelines on the effect on trade concept contained in Articles 81 and 82 of the Treaty

published in 2004
 European Commission

Тема: Основи на конкурентното право, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии
Език: Английски език

Council Regulation (EU) 2015/1589 laying down detailed rules for the application of Art 108 of the TFEU

published in 2015
 Council of the European Union

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Препоръчани ресурси

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Chilling Competition

 Alfonso Lamadrid de Pablo; Pablo Ibáñez Colomo

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език