Council Regulation (EEC) No 1534/91 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector

published in 1991
Council of the European Union

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Език: Английски език
Съдържание: Европейска законодателна рамка

Council Regulation (EEC) No 1534/91 of 31 May 1991 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991R1534&from=EN

Подобни ресурси

State aid: Commission launches major initiative to modernise state aid control

published in 2012
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Анализи, Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Consolidated version of the TFEU

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Препоръчани ресурси

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Chilling Competition

 Alfonso Lamadrid de Pablo; Pablo Ibáñez Colomo

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език