Ex-post evaluation of regional aid guidelines

published in 2012
Ramboll & Matrix

Тема: Държавни помощи
Език: Английски език
Съдържание: Анализи, Статии

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_regional_aid_guidelines/study_rag_evaluation_en.pdf

Подобни ресурси

Behavioural Economics and EU Competition Law: Knocking on Open Doors? The case of Art. 102 TFEU

published in 2012
 Athanassios Skourtis, University of Reading

Тема: Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език

Commission notice: Guidelines on the effect on trade concept contained in Articles 81 and 82 of the Treaty

published in 2004
 European Commission

Тема: Основи на конкурентното право, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии
Език: Английски език

Глоби, налагани от ЕК, за нарушаване на правото на конкуренцията

published in 2011
 Европейска комисия

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Литература, Статии, Анализи
Език: Български език

Препоръчани ресурси

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Chilling Competition

 Alfonso Lamadrid de Pablo; Pablo Ibáñez Colomo

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език