Ex-post evaluation of regional aid guidelines

published in 2012
Ramboll & Matrix

Тема: Държавни помощи
Език: Английски език
Съдържание: Анализи, Статии

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_regional_aid_guidelines/study_rag_evaluation_en.pdf

Подобни ресурси

Report on the nature and impact of hard core cartels and sanctions against cartels under national competition laws

published in 2002
 Organisation for Economic Co-operation and Development

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език

Регламент (ЕС) 2015/1589 - подробни правила за прилагането на член 108 от ДФЕС

published in 2015
 Съвет на ЕС

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Data Competition Institute (DCI) News

 DCI

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии
Език: Английски език

Препоръчани ресурси

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Chilling Competition

 Alfonso Lamadrid de Pablo; Pablo Ibáñez Colomo

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език