Програма за освобождаване от глоби или за намаляване на техния размер

published in 2013
Европейска комисия, Генерална дирекция „Конкуренция“

Тема: Антитръстово законодателство
Език: Български език
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии, Анализи, Литература

http://bookshop.europa.eu/bg/--pbKD3211988/

Подобни ресурси

Регламент (ЕО) № 1419/2006 за отмяна на Регламент (ЕИО) № 4056/86 и за изменение на Регламент (ЕО) № 1/2003

published in 2006
 Съвет на ЕС

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Directive 2014/104/EU on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the EU Member States

published in 2014
 European Parliament, Council of the European Union

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Commission Notice on restrictions directly related and necessary to concentrations

published in 2005
 European Commission

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии
Език: Английски език

Препоръчани ресурси

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Chilling Competition

 Alfonso Lamadrid de Pablo; Pablo Ibáñez Colomo

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език