Програма за освобождаване от глоби или за намаляване на техния размер

published in 2013
Европейска комисия, Генерална дирекция „Конкуренция“

Тема: Антитръстово законодателство
Език: Български език
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии, Анализи, Литература

http://bookshop.europa.eu/bg/--pbKD3211988/

Подобни ресурси

Регламент (ЕИО) №2821/71 на Съвета относно прилагането на чл. 85 (3) от Договора за категории споразумения, решения и съгласувани практики

published in 1971
 Съвет на ЕС

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Конкуренция. По-добро функциониране на пазарите

published in 2016
 European Commission, Directorate-General for Communication

Тема: Основи на конкурентното право, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Литература
Език: Английски език, Български език

Decision of the President of the European Commission on the Function and Terms of Reference of the Hearing Officer in Certain Competition Proceedings Text with EEA Relevance

published in 2011
 President of the European Commission

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Препоръчани ресурси

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език