Quantifying harm in actions for damages based on breaches of Art 101 or 102 of the TFEU

published in 2013
European Commission

Тема: Основи на конкурентното право, Икономика на конкурентното право
Език: Английски език
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии

Practical Guide. Quantifying harm in actions for damages based on breaches of Article 101 or 102 of the Treaty on the functioning of the European Union

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_en.pdf

Подобни ресурси

Конкуренция. По-добро функциониране на пазарите

published in 2016
 European Commission, Directorate-General for Communication

Тема: Основи на конкурентното право, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Литература
Език: Английски език, Български език

Single CMO Regulation

published in 2007
 Council of the European Union

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

International Competition Network (ICN) Website

 ICN

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език

Препоръчани ресурси

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език