The role and effectiveness of regional investment aid. The point of view of the academic literature

published in 2012
Pierre-Philippe Combes; Tanguy van Ypersele

Тема: Държавни помощи
Език: Английски език
Съдържание: Статии, Анализи

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_regional_aid_guidelines/literature_review_study_en.pdf

Подобни ресурси

State aid transparency: Why? What? When? Where? How?

published in 2016
 Европейска комисия, Генерална дирекция „Конкуренция“

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език

State Aid Studies and Reports, DG Competition

 European Commission, DG Competition

Тема: Основи на конкурентното право, Държавни помощи, Антитръстово законодателство, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии
Език: Английски език

Регламент (ЕС) 2015/1588 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към определени категории хоризонтална държавна помощ

published in 2015
 Съвет на ЕС

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Препоръчани ресурси

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Chilling Competition

 Alfonso Lamadrid de Pablo; Pablo Ibáñez Colomo

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език