09 - 11 Юли 2018

Прилагане на инструментите и концепциите на ЕС за конкурентоспособност на дигитални пазари [приключено]

Представяне Top

Обучението ще въведе съдиите в спецификите по прилагане на европейските правила в областта на конкуренцията за цифровите пазари. На участниците ще бъде представена поредица от лекции и казуси във връзка с: онлайн бизнес модели и платформи, специфични предизвикателства в прилагането на правила в областта на конкуренцията в цифровия сектор, цифрови монополи като заплаха за конкуренцията и иновациите, ограничителни договорни клаузи за разпространяване на потребителски стоки и цифрово съдържание, разграничаване на антиконкурентното поведение от законните бизнес практики, и др.

Обучението е предназначено за съдии от ВКС, ВАС, апелативни и окръжни съдилища, съгласно изискванията на ГД Конкуренция към ЕК.

Програма Top

Ден 1, 09 юли 2018 г. (понеделник)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 1. Раздаване на материали

09:00 – 09:15

Приветствие и кратко представяне на проекта

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“
Модул 1. Въведение в бизнес моделите онлайн, дефиниции за платформи и многостранни пазари
09:15 – 10:45

Определение за „платформа“. Разлика между традиционните и онлайн платформите. Намаляване на транзакционните разходи

Функционалност и икономическа жизнеспособност на търсачките, социалните мрежи и платформите за електронна търговия

Двустранни и многостранни пазари, транзакционни и нетърговски пазари

Лектор: Кирил Пангелов, експерт по конкурентно право

10:45 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 12:30

Икономии от мащаба и преки и косвени мрежови ефекти

Модели за ценообразуване при онлайн платформи: директно плащане, рекламен модел, модел за достъп, модел за придобиване

Лектор: д-р Мирослава Маринова, експерт по икономика и конкурентно право

12:30 - 13:30 Обяд
Модул 2. Предизвикателства при прилагането на правилата за конкуренция в цифровия сектор
13:30 – 15:00

Усложнения при определянето на пазара и оценяване на съответните пазари

Традиционната парадигма „Структура-поведение-изпълнение“ и ефектите от обратната връзка на цифровите пазари

Услуги с нулеви цени и разчитане на ценови индикатори за конкурентна оценка

Ценова структура при многостранните платформи

Лектор: Кирил Пангелов, експерт по конкурентно право
15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 17:30

Предизвикателства при оценката на пазарната сила и злоупотребата с господстващо положение

Многостранни платформи и оценка на господстващото положение

Надеждност на „пазарния дял“ като показател за власт при хипердинамичните пазари

Свиване на маржовете и хищническо ценообразуване: усложнения от теста за „равностоен по ефективност конкурент“ при анализ на антиконкурентни ценови стратегии

Лектор: д-р Мирослава Маринова, експерт по икономика и конкурентно право

19:00 – 22:00 Вечеря

Ден 2, 10.07.2018 г. (вторник)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 2.

Модул 3. Цифровият монопол като заплаха за конкуренцията и иновациите
09:00 – 10:30

Мрежови ефекти и икономии от мащаба: монополи и олигополи

Многостранно свързване и диференциацията на платформите като посредници на конкуренцията

Елиминиращо поведение: споразумения за изключителност, превантивни сливания, високи разходи за превключване и блокиране на потребители, умишлена липса на оперативна съвместимост между онлайн платформи

Лектор: Лора Андонова, експерт по икономика и конкурентно право
10:30 – 11:00 Кафе пауза
11:00 - 12:30

Обвързване и пакетиране

„Defensive leveraging“

„Offensive leveraging“

Законност на клаузите за равенство на цените съгласно правилата за конкуренция и регулаторно несъответствие

Лектор: Лора Андонова, експерт по икономика и конкурентно право

12:30 - 13:30 Обяд
Модул 4. Платформите като фасилитатор на съгласувани практики
13:30 – 15:00

Платформите като фасилитатори на картели от трети лица

Делата AC-Treuhand AG срещу Европейската комисия (C-194/14), Eturas и др. (C-74/14), делата AT.39861, Yen Interest Rate Derivates, Cartes Bancaires и MasterCard

Лектор: Лора Андонова, експерт по икономика и конкурентно право

15:00 – 15:30 Кафе пауза
Модул 5. Концентрации
15:30 – 17:30

Прагове за уведомяване по Регламент (ЕО) № 139/2004 и тяхната приложимост към придобиването на онлайн бизнес

Определяне на съответния пазар за онлайн платформи

Преглед на дела: Google/Doubleclick, Facebook/Whatsapp и TomTom/Tele Atlas

Лектор: д-р Мирослава Маринова, експерт по икономика и конкурентно право
19:00 – 22:00 Вечеря

Ден 3, 11.07.2018 г. (сряда)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 3

Модул 6. Видове ограничителни договорни клаузи за разпространение на потребителски стоки и цифрово съдържание онлайн
09:00 – 10:30

Териториални ограничения и геоблокиране

Ограничения за продажба онлайн (забрани за онлайн пазари)

Ограничения при използването на инструменти за сравняване на цените

Ограничения на цените

Споразумения за изключителност / паритет

Лектор: Кирил Пангелов, експерт по конкурентно право
10:30 – 11:00 Кафе пауза
Модул 7. Разграничение между антиконкурентно поведение и легитимни бизнес практики
11:00 – 12:30

Насочване на (чиста) пазарна сила на съседни пазари и насочване на база на качества

Основания за антиконкурентно поведение (член 101 ДФЕС)

Хищническо ниско ценообразуване срещу оптимално ценообразуване на двустранните пазари

Преглед на дела: The Microsoft v. Commission Case COMP/C-3/39.530 и Microsoft v. Commission Case COMP/C-3/37.792

Лектор: д-р Мирослава Маринова, експерт по икономика и конкурентно право

12:30 - 13:30 Обяд
Модул 7. Разграничение между антиконкурентно поведение и легитимни бизнес практики (продължение)
13:30 – 15:00

Насочване на (чиста) пазарна сила на съседни пазари и насочване на база на качества

Основания за антиконкурентно поведение (член 101 ДФЕС)

Хищническо ниско ценообразуване срещу оптимално ценообразуване на двустранните пазари

Преглед на дела: The Microsoft v. Commission Case COMP/C-3/39.530 и Microsoft v. Commission Case COMP/C-3/37.792

Лектор: д-р Мирослава Маринова, експерт по икономика и конкурентно право

15:00 Край на обучението

 

Място на провеждане Top

Обучението „Прилагане на инструментите и концепциите на ЕС за конкурентоспособност на дигитални пазари“, 09-11.07.2018 г., ще се проведе в хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“, гр. Правец.

Хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“ е разположен на брега на живописно езеро в околоностите на град Правец, само на по-малко от един час път от София.

Фондация „ЛИБРе” осигурява на всеки участник в обучението хотелско настаняване (3 нощувки за периода 08.07.2018 – 10.07.2018 г. вкл., с включени закуски и туристически такси, при настаняване в единична стая), както и обеди, вечери и кафе-паузи за всеки ден от обучението, съгласно програмата на събитието. Към пакетните услуги е предвидено безплатно ползване на термална зона, СПА център, закрит басейн, фитнес и интернет.

Организаторът не покрива разходи, направени за алкохолни напитки, мини бар, телефонни разговори от хотелските стаи или други разходи от личен характер по време на обучението.

Настаняването в хотела се осъществява след 15:00 ч. в деня на пристигане. Освобождаването на стаята се осъществява не по-късно от 12:00 ч. в деня на заминаване. Ще бъдете уведомени допълнително при възможност за по-късно издаване на стая.

За всеки участник ще бъдат възстановявани транспортните разходи за влак или автобус при представени билети. Ако ползвате служебен/личен транспорт, ще се възстановяват разходи съгласно Наредбата за командировките в страната, като се взема предвид марката на автомобила, разхода на гориво и разстоянието в километри и се представи разходно-оправдателен документ от страна на участника.

С публичен транспорт: автобус

Автогарата в гр. Правец се намира на 4,5 км от „RIU Pravets Golf & SPA Resort“. Ако ползвате тази опция, може да заявите желание за трансфер от автогарата до хотела. Молим да посочите това при попълване на електронната регистрация (поле „Споделете своите очаквания към предстоящото обучение“).

С личен транспорт: автомобил

Хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“ се намира на адрес: гр. Правец, кв. „Езерото” № 8 (GPS координати: 42°54'32.8"N 23°53'39.9"E). Хотелът разполага с паркинг, който е безплатен за Вас.

Всеки включен за участие в обучението ще получи подробни указания за пътуване и настаняване след потвърждаване на участието му.

 

Лектори Top

Д-р Мирослава Маринова има магистърска степен по икономика и докторска степен по конкурентно право от Редингския университет във Великобритания. Притежава десет години опит в администрирането на производства към Комисията за защита на конкуренцията (2004-2014 г.). Понастоящем е експерт по конкурентно право и икономика на свободна практика и работи по случаи в областта на конкуренцията из цяла Европа.

Лора Андонова е специалист по икономика и конкурентно право с повече от десет години опит в частния и публичния сектори. Работила е като експерт към българската Комисия за защита на конкуренцията повече от четири години. Понастоящем защитава доктурантура по конкурентно право в Испания.

Кирил Пангелов е юрист с над 12-годишен професионален опит в българската Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), като в периода от 2010 до 2016 г. е бил директор на дирекция „Право и политика на конкуренцията” в КЗК. В периода от 2013 до 2016 г. е бил консултант на УНКТАД в рамките на доброволната партньорска проверка на правото и политиката в областта на конкуренцията на Албания. Притежава също така професионален опит и в сферата на регулациите и надзора във финансовия сектор. Завършил е „Право” в СУ „Св. Климент Охридски” през 2002 г. Има магистърска степен по „Финанси” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” от 2006 г., както и магистърска степен по „Право на Европейския съюз” от СУ „Св. Климент Охридски” и Университета в Нанси (Франция) от 2008 г. Специализирал е право на конкуренцията в Академията по европейско право в Трир (Германия) и има стаж в Генерална дирекция „Конкуренция” на Европейската комисия (Брюксел). Автор е на множество статии в областта на европейското право на конкуренцията. Съавтор е на книгата „Новата правна уредба за защита на конкуренцията”, ИК „Труд и право”, С., 2009.

Презентации Top

Презентациите от обучението ще бъдат публикувани след неговото провеждане.

Видео записи (по модули) Top

Видео записи (по модули) от обучението ще бъдат публикувани в срок до 1 месец след неговото провеждане.

Сборник лекции Top

Сборник лекции от обучението ще бъде публикуван в срок до 2 месеца след неговото провеждане.

За въпроси Top

За въпроси по организацията на събитието или промяна на предварително подадената информация, имаща отношение към дни на пристигане в или напускане на хотела, може да се обръщате към:

Александра Цветкова

 

 

Ръководител на проекта

 

Административен офис на проекта

GSM: (+359) 884 488 168

 

GSM: (+359) 876 408 233

E-mail: office@constantproject.eu

 

E-mail: office@constantproject.eu