28 - 30 Юни 2017

Искове за вреди в националното право за нарушения на конкурентното право на държави-членове и на Европейския съюз [приключено]

Обобщение Top

Обучението „Искове за вреди в националното право за нарушения на конкурентното право на държави-членове и на Eвропейския съюз“, част от проект „CONSTANT - Обучение за национални съдии в областта на конкурентното право и държавните помощи“, се проведе на 28-30 юни 2017 г. в гр. Бургас, х-л „Аква“. В него се включиха 20 национални съдии.

Частното и публичното правоприлагане в областта на конкурентното право на ЕС бяха представени в контекста на обезщетенията за вреди по националното законодателство за нарушения на разпоредбите на конкурентното право на държавите-членки и на ЕС.

Разгледани бях ключови въпроси като:

Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията;

роля на Практическото ръководство на ЕК за определяне от националния съдия на вредите от нарушения на конкурентното право;

взаимодействие между частното и публичното прилагане на правилата на конкурентното право;

паралелни и последващи производства при прилагане на европейското конкурентно право;

компетентност и приложимо право по дела за прилагане на европейското конкурентно право; и други.

Практическият подход при представяне на информацията и проведените дискусии по казуси бяха оценени като силни елементи от обучението. Позитивни коментари бяха получени и относно цялостната координация на събитието и онлайн платформата на проекта.

Програма Top

Ден 1, 28.06.2017 г. (сряда)

ВремеТема

08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 1. Раздаване на материали

09:00 - 09:15

Приветствие и кратко представяне на проекта

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“

Модул 1. Въведение в Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията

09:15 – 10:45

Правото на искане на представянето на доказателства по Директива 2014/104/ЕС

Лектор: адв. Иван Георгиев

10:45 – 11:00 Кафе пауза
11:00 - 12:30

Разпореждания за представяне на доказателства и ролята на националния съдия при защита на поверителна информация

Лектор: адв. Иван Георгиев

12:30 - 13:30 Обяд
Модул 2. Прехвърляне на претърпяната загуба като защита по Директива 2014/104/ЕС
13:30 – 15:30

Предвидимост и отдалеченост на вредите и тежест на доказване при прехвърляне на претърпяната загуба

Лектори: адв. Иван Георгиев, Кирил Пангелов

15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 18:00

Дискусия

Разглеждане на казус

Обсъждане на поставени въпроси

Лектори: адв. Иван Георгиев, Кирил Пангелов

19:30 – 22:00 Вечеря

 

Ден 2, 29.06.2017 г. (четвъртък)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 2

Модул 3. Определяне на вредите в производства по искове за обезщетение за вреди за нарушение на конкурентното право
09:00 – 09:45

Роля на Практическото ръководство на ЕК за определяне от националния съдия на вредите от нарушения на конкурентното право

Лектор: Кирил Пангелов

09:45 - 10:45

Икономическа обосновка на различните способи съгласно Практическото ръководство на ЕК

Лектор: Лора Андонова

10:30 – 11:00 Кафе пауза
Модул 4. Взаимодействие между частното и публичното прилагане на правилата на конкурентното право (част първа)
11:00 – 12:30

Заявления за освобождаване от санкция или намаляване на санкции и защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения от искове

Лектор: Кирил Пангелов

12:30 - 13:30 Обяд
Модул 4. Взаимодействие между частното и публичното прилагане на правилата на конкурентното право (част втора)
13:30 – 15:00

Координация на публичното и частното прилагане или преимущество на публичното над частното прилагане при искове за вреди

Лектори: Кирил Пангелов и Лора Андонова

15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 18:00

Дискусия

Разглеждане на казуси

Обсъждане на поставени въпроси

Лектори: Кирил Пангелов и Лора Андонова

19:30 – 22:00 Вечеря

 

Ден 3, 30.06.2017 г. (петък)

Време            Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 3

Модул 5. Паралелни и последващи производства при прилагане на европейското конкурентно право
09:00 – 10:45

Паралелни и последващи производства при прилагане на европейското конкурентно право в различни държави-членове. Влияние на чл. 50 от Хартата на основните права на ЕС

Лектори: адв. Иван Георгиев, Кирил Пангелов

10:45 – 11:00 Кафе пауза
Модул 6. Компетентност и приложимо право по дела за прилагане на европейското конкурентно право
11:00 - 12:30

Практическа сесия по управление на делото и добри практики (част първа)

Лектори: Кирил Пангелов, адв. Иван Георгиев

12:30 - 13:30 Обяд
13:30 – 15:30

Практическа сесия по управление на делото и добри практики (част втора)

Лектори: Кирил Пангелов, адв. Иван Георгиев

15:00 Закриване на обучението

 

Място на провеждане Top

Обучението „Искове за вреди в националното право за нарушения на конкурентното право на държави-членове и на Eвропейския съюз“ ще се проведе в хотел „Аква“, гр. Бургас.

 

 

 

 

 

 

 

Хотел „Аква“ е разположен в близост до центъра на гр. Бургас, до пешеходната и търговска зона, както и до северната част на Морската градина.

Фондация „ЛИБРе” осигурява на всеки участник в обучениeто хотелско настаняване (3 нощувки за периода 27.06.2017 – 30.06.2017 г., с включени закуски и туристически такси, при настаняване в единична стая), както и обеди, вечери и кафе-паузи за всеки ден от обучението, съгласно програмата на събитието. Към пакетните услуги е предвидено безплатно ползване на басейн, фитнес и интернет.

Организаторът не покрива разходи, направени за алкохолни напитки, мини бар, телефонни разговори от хотелските стаи или други разходи от личен характер по време на обучението.

Настаняването в хотела се осъществява след 15:00 ч. в деня на пристигане. Освобождаването на стаята се осъществява не по-късно от 12:00 ч. в деня на заминаване. Ще бъдете уведомени допълнително при възможност за по-късно издаване на стая.

За всеки участник ще бъдат възстановявани транспортните разходи за влак или автобус при представени билети. Ако ползвате служебен/личен транспорт, ще се възстановяват разходи съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от общо 70 лв., като се взема предвид марката на автомобила, разхода на гориво и разстоянието в километри и се представи разходно-оправдателен документ от страна на участника.

С публичен транспорт: автобус

Автогара Юг в гр. Бургас се намира на 3 км от хотел „Аква“, а Автогара Запад – на 2 км от него. Ако ползвате тази опция, може да заявите желание за трансфер от автогарата до хотела. Молим да посочите това при попълване на електронната регистрация (поле „Споделете своите очаквания към предстоящото обучение“).

С личен транспорт: автомобил

Хотел „Аква“ се намира на адрес: гр. Бургас, бул. „Демокрация“, к-с Лазур (GPS координати: Latitude 42.511067, Longitude 27.46738). На разположение към хотела са охраняем паркинг и подземен гараж.

Всеки включен за участие в обучението ще получи подробни указания за пътуване и настаняване след потвърждаване на участието му.

 

Лектори Top

Обучение "Искове за вреди в националното право за нарушения на конкурентното право на държави - членове и на Европейския съюз" включва трима лектори:

Кирил Пангелов е юрист с над 12-годишен професионален опит в българската Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), като в периода от 2010 до 2016 г. е бил директор на дирекция „Право и политика на конкуренцията” в КЗК. В периода от 2013 до 2016 г. е бил консултант на УНКТАД в рамките на доброволната партньорска проверка на правото и политиката в областта на конкуренцията на Албания. Притежава също така професионален опит и в сферата на регулациите и надзора във финансовия сектор. Завършил е „Право” в СУ „Св. Климент Охридски” през 2002 г. Има магистърска степен по „Финанси” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” от 2006 г., както и магистърска степен по „Право на Европейския съюз” от СУ „Св. Климент Охридски” и Университета в Нанси (Франция) от 2008 г. Специализирал е право на конкуренцията в Академията по европейско право в Трир (Германия) и има стаж в Генерална дирекция „Конкуренция” на Европейската комисия (Брюксел). Автор е на множество статии в областта на европейското право на конкуренцията. Съавтор е на книгата „Новата правна уредба за защита на конкуренцията”, ИК „Труд и право”, С., 2009.

Иван Георгиев е бивш районен съдия (2010-2016 г.) с интереси и практически опит в областта на конкурентното право. Бивш член на Асоциацията на европейските съдии по конкурентно право (2014-2016 г.) и лектор на обучения по темата. Към момента е практикуващ адвокат и управляващ съдружник на адвокатско дружество, работещо по въпроси на конкурентното право на национално ниво.

Лора Андонова е икономист и експерт по конкурентно право, с повече от 10 години практически опит в областта.

Презентации Top

Ден 1, 28.06.2017 г.

Ден 2, 29.06.2017 г.

Ден 3, 30.06.2017 г.

Видео записи (по модули) Top

Ден 1, 28.06.2017 г.

 

 • Разпореждания за представяне на доказателства и ролята на националния съдия при защита на поверителна информация, лектор адв. Иван Георгиев

 

 • Предвидимост и отдалеченост на вредите и тежест на доказване при прехвърляне на претърпяната загуба, лектори адв. Иван Георгиев и Кирил Пангелов

 

Ден 2, 29.06.2017 г.

 • Роля на Практическото ръководство на ЕК за определяне от националния съдия на вредите от нарушения на конкурентното право, лектори Кирил Пангелов и Лора Андонова

 

 • Икономическа обосновка на различните способи съгласно Практическото ръководство на ЕК, лектори Кирил Пангелов и Лора Андонова

 

 • Заявления за освобождаване от санкция или намаляване на санкции и защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения от искове, лектор Кирил Пангелов

 

 • Координация на публичното и частното прилагане или преимущество на публичното над частното прилагане при искове за вреди, лектори Кирил Пангелов и Лора Андонова

 

Ден 3, 30.06.2017 г.

 • Паралелни и последващи производства при прилагане на европейското конкурентно право в различни държави-членове. Влияние на чл. 50 от Хартата на основните права на ЕС, лектори адв. Иван Георгиев и Кирил Пангелов

 

 • Практическа сесия по управление на делото и добри практики, лектори Кирил Пангелов и адв. Иван Георгиев

Сборник лекции Top

Сборник лекции "Искове за вреди в националното право за нарушения на конкурентното право на държави-членове и на Eвропейския съюз" представя усилията на лекторите да надградят проведеното обучение чрез предоставяне на допълнителни материали и насоки по обсъжданите в рамките на обучението теми. Включва темите:

 • Правото на искане на представянето на доказателства по Директива 2014/104/ЕС, автор адв. Иван Георгиев
 • Разпореждания за представяне на доказателства и ролята на националния съдия при защита на поверителна информация, автор адв. Иван Георгиев
 • Предвидимост и отдалеченост на вредите и тежест на доказване при прехвърляне на претърпяната загуба, автор Кирил Пангелов
 • Роля на Практическото ръководство на ЕК за определяне от националния съдия на вредите от нарушения на конкурентното право, автор Кирил Пангелов
 • Икономическа обосновка на различните способи съгласно Практическото ръководство на ЕК, автор Лора Андонова
 • Заявления за освобождаване от санкция или намаляване на санкции и защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения от искове, автор Кирил Пангелов
 • Координация на публичното и частното прилагане или преимущество на публичното над частното прилагане при искове за вреди, автор Кирил Пангелов
 • Паралелни и последващи производства при прилагане на европейското конкурентно право в различни държави-членове. Влияние на чл. 50 от Хартата на основните права на ЕС, автор Кирил Пангелов
 • Компетентност и приложимо право по дела за прилагане на европейското конкурентно право. Практическа сесия по управление на делото и добри практики, автор Кирил Пангелов
 • Казус Case AT.39258 — Airfreight, съставители Кирил Пангелов и Лора Андонова

Текстовете са подбрани, подредени и оформени от екипа на проект CONSTANT в лицето на Иво Емануилов, координато на проекта, и Александра Цветкова, ръководител на проекта.

За въпроси Top

За въпроси по организацията на събитието или промяна на предварително подадената информация, имаща отношение към дни на пристигане в или напускане на хотела, може да се обръщате към:

Александра Цветкова

 

Станислава Ганчева

Ръководител на проекта

 

Технически сътрудник по проекта

GSM: (+359) 884 488 168

 

GSM: (+359) 876 408 233

E-mail: office@libreresearchgroup.org

 

E-mail: office@libreresearchgroup.org