Стартира подаването на заявления за участие в обученията по проект CONNECTOR

Фондация „ЛИБРе“ кани всички заинтересовани съдии да заявят желанието си за участие чрез попълване на електронно заявление на страницата на съответното обучение:

Обучение „Собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки в областта на конкурентното право“, 04-06 юли 2018 г., хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“;

Обучение „Прилагане на инструментите и концепциите на ЕС за конкурентоспособност на дигитални пазари“, 09-11 юли 2018 г., хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“;

Обучение „Ролята на данните и иновациите за конкуренциятa. Kонкуренция във въздушният транспорт“, 11-13 юли 2018 г., хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“;

където може да намерите още детайлна програма на всяко обучение, както и представяне на лекторския колектив.

Обучението е предназначено за съдии от ВКС, ВАС, апелативни и окръжни съдилища, съгласно изискванията на ГД Конкуренция към ЕК.

Заявления за участие ще се приемат по реда на тяхното пристигане най-късно до 15.06.2018 г.