Обученията по проект CONSTANT - 100% удовлетвореност!

100% от участници в обученията по проект CONSTANT ги оценяват като успешни и ценни!

  • 97% от участниците отчитат повишаване на техните знания в областта на конкурентното право
  • 97% от обучаемите повишават увереността си при прилагането и тълкуването на законодателството в областта на конкурентното право и конкурентната политика на ЕС вследствие на участието си в обучителните програми
  • 100% считат предоставените учебните материали полезни и подходящи
  • 95% оценяват високо лекторите и поднасянето на информацията по време на семинарните срещи

Вижте още какво споделят нашите участници!