Предстоящо обучение "Собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки в областта на конкурентното право"

Първото обучение в рамките на проект CONNECTOR ще бъде посветено на собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки в областта на конкурентното право.

Обучението ще включва следните модули:

Връзка между иновации и конкуренция на динамични пазари

Лицензионни споразумения и конкурентно право

Конкурентни ограничения и (едностранно) използване на права на интелектуална собственост (член 102 ДФЕС)

Онлайн разпространение на цифрово съдържание

Особености на интелектуалната собственост във връзка с приложението ѝ в конкурентното право

Отворени иновации. Процеси на отворените иновации: отвътре-навън, отвън-навътре и двойни процеси

Член 101 ДФЕС и отворените иновации

Темите ще бъдат представени от лекторите Арина Горбатюк, Амандин Леонард и Димитър Илиев.

Обучението ще се проведе в х-л „RIU Pravets Golf & SPA Resort“, гр. Правец. Намерете повече информация тук, както и електронна форма за заявление за участие. Заявления за участие ще се приемат по реда на тяхното пристигане най-късно до 15.06.2018 г.