Ново: Видео лекции по модули

В продължение на публикуваните презентации, екипът на проект CONSTANT има удоволствието да ви предостави за ползване и видео материлите от обучението - на страницата на всяко обучение:

Обучение „Държавните помощи и националният съд“, 14-16 юни 2017 г., гр. Правец

Обучение „Искове за вреди в националното право за нарушения на конкурентното право на държави-членове и на Eвропейския съюз“, 28-30 юни 2017 г., гр. Бургас

Обучение „Икономически основи на конкурентното право“, 12-14 юли 2017 г., к.к. Боровец

Очаквайте скоро и докладите от проведените семинари!