12 - 14 Юли 2017

Икономически основи на конкурентното право [приключено]

Обобщение Top

Обучението „Икономически основи на конкурентното право“, част от проект „CONSTANT - Обучение за национални съдии в областта на конкурентното право и държавните помощи“, се проведе на 12-14 юли 2017 г. в к.к. Боровец, х-л „Еуфория клуб хотел и спа“.

То беше обусловено от изключителната важност на адекватните познания относно икономическите принципи на конкурентното право за националните съдии. Съсредоточен върху практически примери и директно прилагане на наученото, този семинар включваше основно запознаване с икономическите елементи в политиката на конкуренция (включително основни икономически понятия) и разликите с икономическото регулиране в специфични сектори като медийния и телекомуникационния.

В последствие бяха представени конкретни случаи, демонстриращи икономическия аспект на хоризонталните ограничения, злоупотребата с господстващо положение и вертикалните ограничения.

Съдиите бяха информирани относно най-новите развития в областта чрез набор от „актуални теми“ по разглежданите въпроси.

Програма Top

Ден 1, 12.07.2017 г. (сряда)

Време              Тема
08:30 – 09:00 Регистрация на участниците в Ден 1. Раздаване на материали
09:00 - 09:15

Приветствие и кратко представяне на проекта

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“
Модул 1. Икономически основи на конкурентната политика
09:15 – 10:45

Въведение в икономическите понятия (част първа)

Лектор: Мирослава Маринова

10:45 – 11:00 Кафе пауза
11:00 - 12:30

Въведение в икономическите понятия (част втора)

Лектор: Мирослава Маринова

12:30 - 13:30 Обяд
Модул 2. Икономически анализ на хоризонталните ограничения
13:30 – 15:30

Икономически основи на картели, включващи определяне на цени, подялба на пазари, маркетингови и рекламни споразумения

Лектор: Мирослава Маринова

15:00 – 15:30 Кафе пауза
Модул 3. Икономически аспекти на доказването в процеса. Роля на решенията на националния орган по конкуренция при колективни искове
15:30 – 16:45

Роля на решенията на националния орган по конкуренция в производството по допустимост на колективни искове пред националния съд

Лектор: адв. Иван Георгиев

16:45 - 18:00

Методи за количествена и качествена оценка и единно прилагане

Лектори: Мирослава Маринова, адв. Иван Георгиев

19:30 – 22:00 Вечеря

 

Ден 2, 13.07.2017 г. (четвъртък)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 2

Модул 4. Подбрани теми от конкурентното право и икономическите основи на конкуренцията (част първа)
09:00 – 10:30

Платформи и едно-/дву-/многостранни пазари. Обсъждане на поставени въпроси

Лектор: Матю Реландж

10:30 – 11:00 Кафе пауза
Модул 4. Подбрани теми от конкурентното право и икономическите основи на конкуренцията (част втора)
11:00 – 12:30
 • Решенията по делата AC-Treuhand AG v European Commission (C-194/14), Eturas and Others (C-74/14), Case AT.39861, Yen Interest Rate Derivates, Cartes Bancaires and MasterCard. Дискусия по казуси и поставени въпроси
 • Дискусия с въпроси и отговори

Лектор: Матю Реландж

12:30 - 13:30 Обяд
Модул 5. Икономически основи на секторната регулация
13:30 – 15:00

Взаимодействие между конкурентното право и секторната регулация

Лектори: Мирослава Маринова, адв. Иван Георгиев

15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 18:00

Дискусия.

Икономически основи на енергийния сектор

Дискусия по поставени въпроси

Лектори: Мирослава Маринова, адв. Иван Георгиев

19:30 – 22:00 Вечеря

 

Ден 3, 14.07.2017 г. (петък)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 3

Модул 6. Подбрани случаи с икономически аспекти на вертикалните ограничения
09:00 – 10:45

Икономически основи на изключително договаряне и препятстване на достъп до пазари, териториална изключителност и паралелен внос, забрани за износ и отстъпки

Лектор: Мирослава Маринова

10:45 – 11:00 Кафе пауза
Модул 7. Подбрани случаи с икономически аспекти на злоупотреба с господстващо положение
11:00 – 12:30

Икономически основи на свръхценообразуването, хищническото ценообразуване, ценови преси, практики на обвързване и пакетни продажби

Лектор: Мирослава Маринова

12:30 - 13:30 Обяд
13:30 – 15:00

Дискусия.

Разглеждане на казус

Дискусия по поставени въпроси

Лектор: Мирослава Маринова

15:00 Закриване на обучението

 

Място на провеждане Top

Обучението „Икономически основи на конкурентното право“ ще се проведе в Хотел „Еуфория клуб хотел и спа“, к.к. Боровец.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотел „Еуфория клуб хотел и спа“  е разположен в курортния комплекс Боровец, предлагащ чудесна панорама и спокойствието на заобикалящата природа.

Фондация „ЛИБРе” осигурява на всеки участник в обучението хотелско настаняване (3 нощувки за периода 11.07.2017 – 14.07.2017 г., с включени закуски и туристически такси, при настаняване в единична стая), както и обеди, вечери и кафе-паузи за всеки ден от обучението, съгласно програмата на събитието. Към пакетните услуги е предвидено безплатно ползване на СПА център, закрит басейн и интернет.

Организаторът не покрива разходи, направени за алкохолни напитки, мини бар, телефонни разговори от хотелските стаи или други разходи от личен характер по време на обучението.

Настаняването в хотела се осъществява след 15:00 ч. в деня на пристигане. Освобождаването на стаята се осъществява не по-късно от 12:00 ч. в деня на заминаване. Ще бъдете уведомени допълнително при възможност за по-късно издаване на стая.

За всеки участник ще бъдат възстановявани транспортните разходи за влак или автобус при представени билети. Ако ползвате служебен/личен транспорт, ще се възстановяват разходи съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от общо 70 лв., като се взема предвид марката на автомобила, разхода на гориво и разстоянието в километри и се представи разходно-оправдателен документ от страна на участника.

С публичен транспорт: автобус

Курортният комплекс Боровец се обслужва от микробуси по линиите „Самоков-Боровец-Самоков“ и „Самоков-Боровец-Костенец/ Пазарджик/ Пловдив“. Ако ползвате тази опция, може да заявите желание за трансфер от автобусната спирка до хотел „Еуфория клуб хотел и спа“. Молим да посочите това при попълване на електронната регистрация (поле „Споделете своите очаквания към предстоящото обучение“).

С личен транспорт: автомобил

Хотел „Еуфория клуб хотел и спа“ се намира на адрес: к.к. Боровец, ул. „Широка поляна“ №216 (GPS координати: 42°16'43.4"N, 23°36'55.5"E). Хотелът разполага с паркинг, който е безплатен за Вас.

Всеки включен за участие в обучението ще получи подробни указания за пътуване и настаняване след потвърждаване на участието му.

 

Лектори Top

Обучение "Икономически основи на конкурентното право" включва трима лектори:

Мирослава Маринова има магистърска степен по икономика и опит в администрирането на производства към Комисията за защита на конкуренцията (2004-2014 г.). В момента защитава доктурантура по конкурентно право към Редингския университет във Великобритания, където разглежда отстъпките за лоялност и ценови намаления в контекста на конкурентното право в ЕС.

Матю Реландж e експерт по конкурентно право и иновации. Неговата практика се фокусира върху прилагането европейското и френското конкурентно право в сферата на иновативните пазари. Той консултира ИТ фирми, както и компании опериращи в трансформирани от новите технологии пазари (издателска дейност, реклама, разплащателни услуги, автомобилна индустрия и др.) Като член на Парижката и Брюкселската адвокатски колегии, той представлява клиенти в конкурентно-правни процеси пред Европейската комисия и френската Комисия за защита на конкуренцията.

Иван Георгиев е бивш районен съдия (2010-2016 г.) с интереси и практически опит в областта на конкурентното право. Бивш член на Асоциацията на европейските съдии по конкурентно право (2014-2016 г.) и лектор на обучения по темата. Към момента е практикуващ адвокат и управляващ съдружник на адвокатско дружество, работещо по въпроси на конкурентното право на национално ниво.

Презентации Top

Ден 1, 12.07.2017 г.

Ден 2, 13.07.2017 г.

Ден 3, 14.07.2017 г.

Видео записи (по модули) Top

Ден 1, 12.07.2017 г.

 

 

 

 

Ден 2, 13.07.2017 г.

 • Подбрани теми от конкурентното право и икономическите основи на конкуренцията - част 1, лектор Матю Реландж (само на английски език)
  • Платформи и едно-/дву-/многостранни пазари. Обсъждане на поставени въпроси
  • Решенията по делата AC-Treuhand AG v European Commission (C-194/14), Eturas and Others (C-74/14), Case AT.39861, Yen Interest Rate Derivates, Cartes Bancaires and MasterCard
  • Дискусия по казуси и поставени въпроси

 

 • Подбрани теми от конкурентното право и икономическите основи на конкуренцията - част 2, лектор Матю Реландж (само на английски език)
  • Платформи и едно-/дву-/многостранни пазари. Обсъждане на поставени въпроси
  • Решенията по делата AC-Treuhand AG v European Commission (C-194/14), Eturas and Others (C-74/14), Case AT.39861, Yen Interest Rate Derivates, Cartes Bancaires and MasterCard
  • Дискусия по казуси и поставени въпроси


 

 

Ден 3, 14.07.2017 г.

 

 

Сборник лекции Top

Сборник лекции "Икономически основи на конкурентното право" представя усилията на лекторите да надградят проведеното обучение чрез предоставяне на допълнителни материали и насоки по обсъжданите в рамките на обучението теми. Включва темите:

 • Въведение в икономическите понятие, автор Мирослава Маринова
 • Икономически анализ на хоризонталните ограничения, автор Мирослава Маринова
 • Значение на решението на националния орган по конкуренцията в производството по колективни искове, автор адв. Иван Георгиев
 • Количествен и качествен анализ на причинените вреди, автор адв. Иван Георгиев
 • Digital Platforms and Competition Law, подготвена въз основа на материали, предоставени от адв. Хайн Хоббелен, и презентацията, представена от адв. Матю Реландж
 • Икономически основи на секторната регулация. Взаимодействие между конкурентното право и секторната регулация, автор Мирослава Маринова
 • Икономически основи на секторната регулация. Икономически основи на енергийния сектор - дискусия, автор Мирослава Маринова
 • Икономически основи на вертикалните ограничения на конкуренцията, автор Мирослава Маринова
 • Икономически основи на свръхценообразуването, хищническото ценообразуване, ценови преси, практики на обвързване и пакетни продажби, автор Мирослава Маринова
 • Икономически анализ при отстъпки за лоялност като форма на злоупотреба с господстващо положение - казус, автор Мирослава Маринова

Текстовете са подбрани, подредени и оформени от екипа на проект CONSTANT в лицето на Иво Емануилов, координато на проекта, и Александра Цветкова, ръководител на проекта.

За въпроси Top

За въпроси по организацията на събитието или промяна на предварително подадената информация, имаща отношение към дни на пристигане в или напускане на хотела, може да се обръщате към:

Александра Цветкова

 

Станислава Ганчева

Ръководител на проекта

 

Технически сътрудник по проекта

GSM: (+359) 884 488 168

 

GSM: (+359) 876 408 233

E-mail: office@constantproject.eu

 

E-mail: office@constantproject.eu