11 - 13 Юли 2018

Ролята на данните и иновациите за конкуренциятa. Kонкуренция във въздушният транспорт [приключено]

Представяне Top

Последното обучение от серията на проект CONNECTOR има за цел да осигури връзката с третата главна не-икономическа обосновка от променящата се конкурентна политика - данните. Съдиите ще придобият знания за значението на данните като принос за иновациите и навлизането на нови технологии. Те ще обсъдят различни съображения, свързани с конкуренцията, свръзана с данни, в икономика, основана на данни, както и доктрината „essential facilities“ и приложимостта ѝ към данните като актив.

Обучението ще се съсредоточи върху сложните взаимоотношения, установени във взаимодействието между защитата на данните, потребителското право и конкурентното право. В допълнение, то ще представи и инструментите за сравнение на цените и ценова прозрачност в цифровия сектор.

Втората част от обучението ще обърне внимание на авиационната индустрия като силно специализиран сектор, за който са валидни описаните по-горе съображения, и ще разгледа типичните за сектора казуси по отношение на международния характер на дейността, строгите правила и въпросите, засягащи конкуренцията, предвид първостепенното им значение за цялостния бизнес модел, прилаган от авиопревозвачите. В тази връзка, темите от обучението включват: видове такси и ценови фактори в контекста на Директива 12/2009 на ЕС в контекста на икономическата жизнеспособност на летищата, пазарна сила на пазарите на летища и злоупотребата с господстващо положение, вертикалните отношения между летищата и авиопревозвачите, конкуренция между авиокомпаниите и въздействието на динамичните ценови алгоритми и др.

Обучението е предназначено за съдии от ВКС, ВАС, апелативни и окръжни съдилища, съгласно изискванията на ГД Конкуренция към ЕК.

Програма Top

Ден 1, 11 юли 2018 г. (сряда)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 1. Раздаване на материали

09:00 – 09:15

Приветствие и кратко представяне на проекта

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“
Модул 1. Значимостта на данните като принос за иновациите и навлизането на нови технологии
09:15 – 10:45

Иновация, задвижвана от данни: ролята на данните за иновацията и оптимизиране на услугите

Лектор: Иво Емануилов, експерт по ИТ право и защита на личните данни
10:45 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 12:30

„Големи“ данни, аналитични инструменти и тяхното въздействие върху търговските стратегии: „големи“ данни във въздушния транспорт

Лектор: Иво Емануилов, експерт по ИТ право и защита на личните данни
12:30 - 13:30 Обяд
Модул 2. Съображения, свързани с конкуренцията, свръзана с данни, в икономика, основана на данни
13:30 – 15:00

Съображения, свързани с конкуренцията, свръзана с данни, в икономика, основана на данни

Концентрации, провокирани от желанието за натрупване на данни. Последици от гледна точка на защитата на данните и конкурентното право

Пазари за данни като допълнение към съответните пазари за услуги, предоставяни на потребители и рекламодатели

Блокиране на потребителите като фактор за експлоататорско поведение

Отказ на достъп до набори от данни като нарушение по член 102 от ДФЕС

Лектор: д-р Инге Граф, асист. професор, Юридически факултет към Университета в Тилбург
15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 17:30

Доктрината „essential facilities“ и приложимостта ѝ към данните като актив

Лектор: д-р Инге Граф, асист. професор, Юридически факултет към Университета в Тилбург
19:00 – 22:00 Вечеря

Ден 2, 12.07.2018 г. (четвъртък)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 2.

Модул 3. Взаимодействие между защитата на данните, потребителското право и конкурентното право
09:00 – 10:30

Сравняване на целите на правото на ЕС в областта на конкуренцията и защитата на данните

Дискусия: Защитата на данните като неценови параметър на конкуренцията?

Лектор: д-р Инге Граф, асист. професор, Юридически факултет към Университета в Тилбург
10:30 – 11:00 Кафе пауза
Модул 4. Инструменти за сравнение на цените и ценова прозрачност в цифровия сектор
11:00 - 12:30

Ползи за потребителите

Въздействие върху доставчиците и общ ефект върху конкуренцията

Лектор: Иво Емануилов, експерт по ИТ право и защита на личните данни
12:30 - 13:30 Обяд
Модул 5. Конкуренция на летищата в ЕС
13:30 – 14:15

Летищата като двустранен бизнес

Летищни такси и конкурентно право: видове такси и ценови фактори в контекста на Директива 12/2009 на ЕС

Икономическа жизнеспособност на летищата

Лектор: адв. Стаматис Варсамос, експерт по авиационно право
14:15 – 15:00

Пазарна сила на пазарите на летища и злоупотребата с господстващо положение

Бариери за навлизане

Държавна помощ

Подбиване на цени

Типични ограничения за конкуренцията на летищата

Лектор: адв. Стаматис Варсамос, експерт по авиационно право
15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 17:30

Летищни такси, налагани от летищата: ценова диференциация, отстъпки и намаления

Преглед на практиката на Европейската комисия: Решение 369/1995 г., летище Шарлероа, Решение 109/98, летище Манчестър, Решение 393/2004 г. Летище Шарлероа

Преглед на съдебната практика на Съда на Европейския съюз: Дело C-163/1999 Португалия, дело T-129/85 Aéroports de Paris, дело T-196/04 Ryanair и други

Лектори:

адв. Стаматис Варсамос, експерт по авиационно право

д-р Мирослава Маринова, експерт по икономика и конкурентно право
19:00 – 22:00 Вечеря

Ден 3, 13.07.2018 г. (петък)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 3

Модул 6. Конкуренция при авиопревозвачите
09:00 – 10:30

Бизнес модел на авиокомпаниите

Сливания на авиокомпании и хоризонтални споразумения (съюзи)

Бариери при влизането: достъп до летищни слотове, лоялност и стратегии за ценообразуване на летищата

Търсене на по-благоприятната подсъдност (“forum shopping”) от авиокомпании поради съображения, свързани с данъчното облагане и трудовото законодателство

Дискусия: заплаха за конкуренцията на авиокомпаниите в ЕС ли са авиокомпаните от Персийския залив, субсидирани от държавата?

Лектори:

адв. Стаматис Варсамос, експерт по авиационно право

д-р Мирослава Маринова, експерт по икономика и конкурентно право
10:30 – 11:00 Кафе пауза
Модул 7. Нискотарифните превозвачи – под наблюдение
11:00 – 12:30

Появата на нискотарифните превозвачи и техния ефект върху конкуренцията на авиокомпаниите

Бизнес стратегии и икономии от мащаба: евтини летищни центрове, хеджиране на реактивни горива, въвеждане на самолети само с икономична класа, предоставяне единствено на базови услуги

Лектори:

д-р Мирослава Маринова, експерт по икономика и конкурентно право

адв. Стаматис Варсамос, експерт по авиационно право
12:30 - 13:30 Обяд / Край на обучението

Място на провеждане Top

Обучението „Ролята на данните и иновациите за конкуренциятa. Kонкуренция във въздушният транспорт“, 11-13.07.2018 г., ще се проведе в хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“, гр. Правец.

Хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“ е разположен на брега на живописно езеро в околоностите на град Правец, само на по-малко от един час път от София.

Фондация „ЛИБРе” осигурява на всеки участник в обучението хотелско настаняване (3 нощувки за периода 10.07.2018 – 12.07.2018 г. вкл., с включени закуски и туристически такси, при настаняване в единична стая), както и обеди, вечери и кафе-паузи за всеки ден от обучението, съгласно програмата на събитието. Към пакетните услуги е предвидено безплатно ползване на термална зона, СПА център, закрит басейн, фитнес и интернет.

Организаторът не покрива разходи, направени за алкохолни напитки, мини бар, телефонни разговори от хотелските стаи или други разходи от личен характер по време на обучението.

Настаняването в хотела се осъществява след 15:00 ч. в деня на пристигане. Освобождаването на стаята се осъществява не по-късно от 12:00 ч. в деня на заминаване. Ще бъдете уведомени допълнително при възможност за по-късно издаване на стая.

За всеки участник ще бъдат възстановявани транспортните разходи за влак или автобус при представени билети. Ако ползвате служебен/личен транспорт, ще се възстановяват разходи съгласно Наредбата за командировките в страната, като се взема предвид марката на автомобила, разхода на гориво и разстоянието в километри и се представи разходно-оправдателен документ от страна на участника.

С публичен транспорт: автобус

Автогарата в гр. Правец се намира на 4,5 км от „RIU Pravets Golf & SPA Resort“. Ако ползвате тази опция, може да заявите желание за трансфер от автогарата до хотела. Молим да посочите това при попълване на електронната регистрация (поле „Споделете своите очаквания към предстоящото обучение“).

С личен транспорт: автомобил

Хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“ се намира на адрес: гр. Правец, кв. „Езерото” № 8 (GPS координати: 42°54'32.8"N 23°53'39.9"E). Хотелът разполага с паркинг, който е безплатен за Вас.

Всеки включен за участие в обучението ще получи подробни указания за пътуване и настаняване след потвърждаване на участието му.

 

Лектори Top

Д-р Инге Граф е асист. професор в Юридически факултет към Университета в Тилбург, с асоциации към Института за право, технология и общество в Тилбург (TILT) и Центъра за право и икономика в Тилбург (TILEC). Фокусът на изследването на д-р Граф е върху прилагането на конкуренцията в цифровата икономика. Тя е особено заинтересована от взаимодействието между правото на конкуренцията и други области на правото на ЕС, като например защитата на данни, интелектуалната собственост и правото в областта на електронните съобщения. Други изследователски интереси включват цифровият единен пазар и неутралността на мрежата. В своята докторска дисертация Inge изследва взаимодействието между правото на конкуренцията и данните от онлайн платформите и степента, в която защитата на данните може да бъде реализирана като загриженост за неефективност в политиката на конкуренция.

Д-р Мирослава Маринова има магистърска степен по икономика и докторска степен по конкурентно право от Редингския университет във Великобритания. Притежава десет години опит в администрирането на производства към Комисията за защита на конкуренцията (2004-2014 г.). Понастоящем е експерт по конкурентно право и икономика на свободна практика, работеща по дела из цяла Европа.

Адв. Стаматис Версамос е експерт по авиационно право с шестнадесетгодишен опит в регулирането, експлоатацията, доставките и търговските въпроси на летищата в съответствие с националното, международното и европейското законодателство в областта на авиацията и обществените поръчки, съсредоточавайки се по-специално върху летищните такси, отношенията между авиокомпаниите и летищата, развитието на правната концепция за предоставяне на услуги за лица с намалена мобилност на международното летище на Атина, изхвърляне на отпадъци и преговори/сключване на търговски концесионни споразумения. Член на Работните групи по наземно обслужване и държавни помощи към Международният съвет на летищата (Европа), представлявайки международното летище на Атина.

Иво Емануилов е юрист, научен сътрудник и бивш софтуерен разработчик с опит и познания в технологичния сектор. Той завършва Софийския университет "Св. Климент Охридски", а впоследствие придобива диплома по английско и европейско право от Университета в Кеймбридж, както и магистърска степен по право на интелектуалната собственост и информационни технологии от Католическия университет в Льовен. Иво е опитен изследовател и консултант с фокус върху интердисциплинарните аспекти на правото и технологиите. Експертният му опит обхваща областите на защита на личните данни и личния живот, информационна сигурност, управление на рисковете за сигурността и личния живот, проектиране и консултиране на технологии, внедряващи мерки за защита на личния живот и личните данни, както и автоматизирани и автономни технологии в транспорта.

Презентации Top

Презентациите от обучението ще бъдат публикувани след неговото провеждане.

Видео записи (по модули) Top

Видео записи (по модули) от обучението ще бъдат публикувани в срок до 1 месец след неговото провеждане.

Сборник лекции Top

Сборник лекции от обучението ще бъде публикуван в срок до 2 месеца след неговото провеждане.

За въпроси Top

За въпроси по организацията на събитието или промяна на предварително подадената информация, имаща отношение към дни на пристигане в или напускане на хотела, може да се обръщате към:

Александра Цветкова

 

 

Ръководител на проекта

 

Административен офис на проекта

GSM: (+359) 884 488 168

 

GSM: (+359) 876 408 233

E-mail: office@constantproject.eu

 

E-mail: office@constantproject.eu

 

Регистрация Top

Можете да заявите желанието си за участие като попълните тази електронна форма.

Предвид ограничения брой участници, заявленията за участие ще се приемат по реда на тяхното пристигане най-късно до 15.06.2018 г. чрез попълване на настоящата електронна форма. За всяка получена заявка с Вас ще се свърже представител на Фондация „ЛИБРе” за потвърждаване и/или уточняване на Вашата заявка: а) до 3 (три) часа след получаване на заявката за заявки за участие, получени в рамките на работен ден до 15:00; или б) в рамките на следващия работен ден - за заявки за участие, получени в рамките на работен ден след 15:00 или през почивни дни.

 

Заявления за участие ще се приемат по реда на тяхното получаване в електронен формат най-късно до 15.06.2018 г.

 

Регистрираните участници ще бъдат уведомени на 16.06.2018 г.

 

Информираме Ви, че Фондация „ЛИБРе“ е обработва лични данни в съответствие с действащото европейско и национално законодателство. Част от данните, които предоставяте доброволно, са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закона за защита на личните данни. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на организациране и осъществяване на обучението, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с провеждането на обучението. Фондация „ЛИБРе“ се задължава да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че Фондация „ЛИБРе“ може да предоставя личните Ви данни на държавни и общински органи и институции, банки, търговски дружества, както и други юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в обучението, както и когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на Фондация „ЛИБРе“. Организацията може да предоставя личните Ви данни на физически лица – нейни служители, на които са възложени действия и дейности във връзка с организацията и провеждането на обучението. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, както право да възразите срещу обработването и разкриването на Вашите лични данни за цели, различни от гореописаните.

Регистрация * Задължително поле

Моля, въведете валиден е-mail адрес, на който ще получавате повече информация за обучението

Изисквания към храната: