Обученията по проект CONNECTOR - 100% удовлетвореност!

Обученията по проект CONNECTOR - 100% удовлетвореност!

100% от участници в обученията по проект CONSTANT ги оценяват като успешни и ценни! 96% от участниците отчитат... | See more

Ново: CONNECTOR видео лекции по модули

Ново: CONNECTOR видео лекции по модули

В продължение на публикуваните презентации, екипът на проект CONNECTOR има удоволствието да ви предостави за... | See more

Докладите от обученията по проект CONNECTOR са вече онлайн

Докладите от обученията по проект CONNECTOR са вече онлайн

Благодарение на нашите лектори, имаме удоволствието да споделим с вас докладите от проведените обучения... | See more

Презентациите от обученията по проект CONNECTOR са публикувани!

Презентациите от обученията по проект CONNECTOR са публикувани!

След проведени три успешни обучение проект CONNECTOR e към своя край. Публикуваме на вашето внимание... | See more

Проведе се и последното обучение по проект CONNECTOR: „Ролята на данните и иновациите за конкуренциятa. Kонкуренция във въздушният транспорт“

Проведе се и последното обучение по проект CONNECTOR: „Ролята на данните и иновациите за конкуренциятa. Kонкуренция във въздушният транспорт“

Обучение "Ролята на данните и иновациите за конкуренциятa. Kонкуренция във въздушният транспорт" се... | See more

Второ по ред: обучение „Прилагане на инструментите и концепциите на ЕС за конкурентоспособност на дигитални пазари​“, проект CONNECTOR

Второ по ред: обучение „Прилагане на инструментите и концепциите на ЕС за конкурентоспособност на дигитални пазари​“, проект CONNECTOR

Обучение „Прилагане на инструментите и концепциите на ЕС за конкурентоспособност на дигитални... | See more

Oбученията стартират със „Собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки в областта на конкурентното право“

Oбученията стартират със „Собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки в областта на конкурентното право“

Обучение „Собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки... | See more

Удължен срок за подаване на заявки за участие в обученията по CONNECTOR

Удължен срок за подаване на заявки за участие в обученията по CONNECTOR

Поради допусната техническа грешка в текста на изпратената покана до съдилищата, удължаваме на срока за... | See more

Стартира подаването на заявления за участие в обученията по проект CONNECTOR

Стартира подаването на заявления за участие в обученията по проект CONNECTOR

Фондация „ЛИБРе“ кани всички заинтересовани съдии да заявят желанието си за участие чрез попълване на... | See more

Обучение "Ролята на данните и иновациите за конкуренциятa. Kонкуренция във въздушният транспорт" през юли 2018 г.

Обучение "Ролята на данните и иновациите за конкуренциятa. Kонкуренция във въздушният транспорт" през юли 2018 г.

Последното събитие в рамките на обучителната серия по проект CONNECTOR ще бъде посветено на ролята на данните и... | See more