11 - 13 Юли 2018

Ролята на данните и иновациите за конкуренциятa. Kонкуренция във въздушният транспорт [приключено]

Обобщение Top

Обучение "Ролята на данните и иновациите за конкуренциятa. Kонкуренция във въздушният транспорт" се проведе RIU Pravets Golf & SPA Resort между 11 и 13 юли 2018 г. и в него се включиха 13 национални съдии.

Обучението имаше за цел да осигури връзката с третата главна не-икономическа обосновка от променящата се конкурентна политика - данните. Съдиите придобиха знания за значението на данните като принос за иновациите и навлизането на нови технологии. Бяха обсъдени различни съображения, свързани с конкуренцията, свръзана с данни, в икономика, основана на данни, както и доктрината „essential facilities“ и приложимостта ѝ към данните като актив.

Обучението се съсредоточи върху сложните взаимоотношения, установени във взаимодействието между защитата на данните, потребителското право и конкурентното право. В допълнение, бяха представени и инструментите за сравнение на цените и ценова прозрачност в цифровия сектор.

Втората част от обучението обърне внимание на авиационната индустрия като силно специализиран сектор, за който са валидни описаните по-горе съображения, и ще разгледа типичните за сектора казуси по отношение на международния характер на дейността, строгите правила и въпросите, засягащи конкуренцията, предвид първостепенното им значение за цялостния бизнес модел, прилаган от авиопревозвачите. В тази връзка, темите от обучението включваха: видове такси и ценови фактори в контекста на Директива 12/2009 на ЕС в контекста на икономическата жизнеспособност на летищата, пазарна сила на пазарите на летища и злоупотребата с господстващо положение, вертикалните отношения между летищата и авиопревозвачите, конкуренция между авиокомпаниите и въздействието на динамичните ценови алгоритми и др.

Като най-силни акценти в обучението участниците са посочили спецификата на материята, фокусът върху авиационната индустрия, както и експертизата и опита на лекторите. Висока оценка е дадена и за качеството на обучителните материали и цялостната организация на събитието.

Програма Top

Ден 1, 11 юли 2018 г. (сряда)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 1. Раздаване на материали

09:00 – 09:15

Приветствие и кратко представяне на проекта

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“
Модул 1. Значимостта на данните като принос за иновациите и навлизането на нови технологии
09:15 – 10:45

Иновация, задвижвана от данни: ролята на данните за иновацията и оптимизиране на услугите

Лектор: Иво Емануилов, експерт по ИТ право и защита на личните данни
10:45 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 12:30

„Големи“ данни, аналитични инструменти и тяхното въздействие върху търговските стратегии: „големи“ данни във въздушния транспорт

Лектор: Иво Емануилов, експерт по ИТ право и защита на личните данни
12:30 - 13:30 Обяд
Модул 2. Съображения, свързани с конкуренцията, свръзана с данни, в икономика, основана на данни
13:30 – 15:00

Съображения, свързани с конкуренцията, свръзана с данни, в икономика, основана на данни

Концентрации, провокирани от желанието за натрупване на данни. Последици от гледна точка на защитата на данните и конкурентното право

Пазари за данни като допълнение към съответните пазари за услуги, предоставяни на потребители и рекламодатели

Блокиране на потребителите като фактор за експлоататорско поведение

Отказ на достъп до набори от данни като нарушение по член 102 от ДФЕС

Лектор: д-р Инге Граф, асист. професор, Юридически факултет към Университета в Тилбург
15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 17:30

Доктрината „essential facilities“ и приложимостта ѝ към данните като актив

Лектор: д-р Инге Граф, асист. професор, Юридически факултет към Университета в Тилбург
19:00 – 22:00 Вечеря

Ден 2, 12.07.2018 г. (четвъртък)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 2.

Модул 3. Взаимодействие между защитата на данните, потребителското право и конкурентното право
09:00 – 10:30

Сравняване на целите на правото на ЕС в областта на конкуренцията и защитата на данните

Дискусия: Защитата на данните като неценови параметър на конкуренцията?

Лектор: д-р Инге Граф, асист. професор, Юридически факултет към Университета в Тилбург
10:30 – 11:00 Кафе пауза
Модул 4. Инструменти за сравнение на цените и ценова прозрачност в цифровия сектор
11:00 - 12:30

Ползи за потребителите

Въздействие върху доставчиците и общ ефект върху конкуренцията

Лектор: Иво Емануилов, експерт по ИТ право и защита на личните данни
12:30 - 13:30 Обяд
Модул 5. Конкуренция на летищата в ЕС
13:30 – 14:15

Летищата като двустранен бизнес

Летищни такси и конкурентно право: видове такси и ценови фактори в контекста на Директива 12/2009 на ЕС

Икономическа жизнеспособност на летищата

Лектор: адв. Стаматис Варсамос, експерт по авиационно право
14:15 – 15:00

Пазарна сила на пазарите на летища и злоупотребата с господстващо положение

Бариери за навлизане

Държавна помощ

Подбиване на цени

Типични ограничения за конкуренцията на летищата

Лектор: адв. Стаматис Варсамос, експерт по авиационно право
15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 17:30

Летищни такси, налагани от летищата: ценова диференциация, отстъпки и намаления

Преглед на практиката на Европейската комисия: Решение 369/1995 г., летище Шарлероа, Решение 109/98, летище Манчестър, Решение 393/2004 г. Летище Шарлероа

Преглед на съдебната практика на Съда на Европейския съюз: Дело C-163/1999 Португалия, дело T-129/85 Aéroports de Paris, дело T-196/04 Ryanair и други

Лектори:

адв. Стаматис Варсамос, експерт по авиационно право

д-р Мирослава Маринова, експерт по икономика и конкурентно право
19:00 – 22:00 Вечеря

Ден 3, 13.07.2018 г. (петък)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 3

Модул 6. Конкуренция при авиопревозвачите
09:00 – 10:30

Бизнес модел на авиокомпаниите

Сливания на авиокомпании и хоризонтални споразумения (съюзи)

Бариери при влизането: достъп до летищни слотове, лоялност и стратегии за ценообразуване на летищата

Търсене на по-благоприятната подсъдност (“forum shopping”) от авиокомпании поради съображения, свързани с данъчното облагане и трудовото законодателство

Дискусия: заплаха за конкуренцията на авиокомпаниите в ЕС ли са авиокомпаните от Персийския залив, субсидирани от държавата?

Лектори:

адв. Стаматис Варсамос, експерт по авиационно право

д-р Мирослава Маринова, експерт по икономика и конкурентно право
10:30 – 11:00 Кафе пауза
Модул 7. Нискотарифните превозвачи – под наблюдение
11:00 – 12:30

Появата на нискотарифните превозвачи и техния ефект върху конкуренцията на авиокомпаниите

Бизнес стратегии и икономии от мащаба: евтини летищни центрове, хеджиране на реактивни горива, въвеждане на самолети само с икономична класа, предоставяне единствено на базови услуги

Лектори:

д-р Мирослава Маринова, експерт по икономика и конкурентно право

адв. Стаматис Варсамос, експерт по авиационно право
12:30 - 13:30 Обяд / Край на обучението

Място на провеждане Top

Обучението „Ролята на данните и иновациите за конкуренциятa. Kонкуренция във въздушният транспорт“, 11-13.07.2018 г., се проведе в хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“, гр. Правец.

Фондация „ЛИБРе” осигури на всеки участник в обучението хотелско настаняване (3 нощувки за периода 10.07.2018 – 12.07.2018 г. вкл., с включени закуски и туристически такси, при настаняване в единична стая), както и обеди, вечери и кафе-паузи за всеки ден от обучението, съгласно програмата на събитието. Към пакетните услуги е предвидено безплатно ползване на термална зона, СПА център, закрит басейн, фитнес и интернет.

На всеки участник са възстановени направените транспортните разходи.

Лектори Top

Д-р Инге Граф е асист. професор в Юридически факултет към Университета в Тилбург, с асоциации към Института за право, технология и общество в Тилбург (TILT) и Центъра за право и икономика в Тилбург (TILEC). Фокусът на изследването на д-р Граф е върху прилагането на конкуренцията в цифровата икономика. Тя е особено заинтересована от взаимодействието между правото на конкуренцията и други области на правото на ЕС, като например защитата на данни, интелектуалната собственост и правото в областта на електронните съобщения. Други изследователски интереси включват цифровият единен пазар и неутралността на мрежата. В своята докторска дисертация Inge изследва взаимодействието между правото на конкуренцията и данните от онлайн платформите и степента, в която защитата на данните може да бъде реализирана като загриженост за неефективност в политиката на конкуренция.

Д-р Мирослава Маринова има магистърска степен по икономика и докторска степен по конкурентно право от Редингския университет във Великобритания. Притежава десет години опит в администрирането на производства към Комисията за защита на конкуренцията (2004-2014 г.). Понастоящем е експерт по конкурентно право и икономика на свободна практика, работеща по дела из цяла Европа.

Адв. Стаматис Версамос е експерт по авиационно право с шестнадесетгодишен опит в регулирането, експлоатацията, доставките и търговските въпроси на летищата в съответствие с националното, международното и европейското законодателство в областта на авиацията и обществените поръчки, съсредоточавайки се по-специално върху летищните такси, отношенията между авиокомпаниите и летищата, развитието на правната концепция за предоставяне на услуги за лица с намалена мобилност на международното летище на Атина, изхвърляне на отпадъци и преговори/сключване на търговски концесионни споразумения. Член на Работните групи по наземно обслужване и държавни помощи към Международният съвет на летищата (Европа), представлявайки международното летище на Атина.

Иво Емануилов е юрист, научен сътрудник и бивш софтуерен разработчик с опит и познания в технологичния сектор. Той завършва Софийския университет "Св. Климент Охридски", а впоследствие придобива диплома по английско и европейско право от Университета в Кеймбридж, както и магистърска степен по право на интелектуалната собственост и информационни технологии от Католическия университет в Льовен. Иво е опитен изследовател и консултант с фокус върху интердисциплинарните аспекти на правото и технологиите. Експертният му опит обхваща областите на защита на личните данни и личния живот, информационна сигурност, управление на рисковете за сигурността и личния живот, проектиране и консултиране на технологии, внедряващи мерки за защита на личния живот и личните данни, както и автоматизирани и автономни технологии в транспорта.

Презентации Top

Ден 1, 11.07.2018 г.

Ден 2, 12.07.2018 г.

Ден 3, 13.07.2018 г.

Видео записи (по модули) Top

Ден 1, 11.07.2018 г.

 • Значимостта на данните като принос за иновациите и навлизането на нови технологии (част 1): Иновация, задвижвана от данни - ролята на данните за иновацията и оптимизиране на услугите, лектор Иво Емануилов
 • Значимостта на данните като принос за иновациите и навлизането на нови технологии (част 2): „Големи“ данни, аналитични инструменти и тяхното въздействие върху търговските стратегии: „големи“ данни във въздушния транспорт, лектор Иво Емануилов
 • Съображения, свързани с конкуренцията, свръзана с данни, в икономика, основана на данни (част 1), лектор д-р Инге Граф (само на английски език)
 • Съображения, свързани с конкуренцията, свръзана с данни, в икономика, основана на данни (част 2): Доктрината „essential facilities“ и приложимостта ѝ към данните като актив, лектор д-р Инге Граф (само на английски език)

Ден 2, 12.07.2018 г.

 • Взаимодействие между защитата на данните, потребителското право и конкурентното право, лектор д-р Инге Граф (само на английски език)
 • Инструменти за сравнение на цените и ценова прозрачност в цифровия сектор, лектор Иво Емануилов
 • Конкуренция на летищата в ЕС (част 1): Летищата като двустранен бизнес, лектор адв. Стаматис Варсамос (само на английски език)
 • Конкуренция на летищата в ЕС (част 2): Пазарна сила на пазарите на летища и злоупотребата с господстващо положение, лектор адв. Стаматис Варсамос (само на английски език)
 • Конкуренция на летищата в ЕС (част 2): Пазарна сила на пазарите на летища и злоупотребата с господстващо положение (продължение), лектор д-р Мирослава Маринова

Ден 3, 13.07.2018 г.

 • Конкуренция при авиопревозвачите, лектори адв. Стаматис Варсамос (само на английски език) / д-р Мирослава Маринова
 • Нискотарифните превозвачи – под наблюдение, лектор д-р Мирослава Маринова

Сборник лекции Top

Сборник лекции "Ролята на данните и иновациите за конкуренциятa. Kонкуренция във въздушният транспорт" (2018 г.) представя усилията на лекторите и екипа по проекта да надградят проведеното обучение чрез предоставяне на допълнителни материали и насоки по обсъжданите в рамките на обучението теми.

Включва темите:

Иновация, задвижвана от данни: ролята на данните за иновацията и оптимизиране на услугите, автор Иво Емануилов

„Големи“ данни, аналитични инструменти и тяхното въздействие върху търговските стратегии: „големи“ данни във въздушния транспорт, автор Иво Емануилов

‘Big data’ and EU Competition Law, автор д-р Инге Граф (само на английски)

Data Access: Competition Law and Beyond, автор д-р Инге Граф (само на английски)

Interplay between Competition, Data Protection and Consumer Law, автор д-р Инге Граф (само на английски)

Инструменти за сравнение на цените и ценова прозрачност в цифровия сектор, автор Иво Емануилов

Short Synopsis of the EU Air Law Regime, автор адв. Стаматис Варсамос (само на английски)

Regulation 1008/2008: The Licensing Requirements, автор адв. Стаматис Варсамос (само на английски)

The Application of Competition Rules in Air Transport, автор адв. Стаматис Варсамос (само на английски)

Airport Market Power and Abuse of Dominance, автор адв. Стаматис Варсамос (само на английски)

Case Law on Airport Charges, автор адв. Стаматис Варсамос (само на английски)

Конкуренция при авиопревозвачите, автор д-р Мирослава Маринова

Нискотарифните превозвачи – под наблюдение, автор д-р Мирослава Маринова

Текстовете са подбрани, подредени и оформени от екипа на проект CONNECTOR в лицето на Александра Цветкова, ръководител на проекта.

Подготовката и публикацията на настоящия сборник са организирани и координирани от Фондация „ЛИБРе“.

За въпроси Top

При въпроси по програмата и организацията на събитието или публикуваните материали може да се обръщате към:

Административен офис на проекта

GSM: (+359) 885 038 359

E-mail: office@constantproject.eu