12 - 14 Юли 2017

Икономически основи на конкурентното право

Обобщение Top

Обучението „Икономически основи на конкурентното право“, част от проект „CONSTANT - Обучение за национални съдии в областта на конкурентното право и държавните помощи“, се проведе на 12-14 юли 2017 г. в к.к. Боровец, х-л „Еуфория клуб хотел и спа“.

То беше обусловено от изключителната важност на адекватните познания относно икономическите принципи на конкурентното право за националните съдии. Съсредоточен върху практически примери и директно прилагане на наученото, този семинар включваше основно запознаване с икономическите елементи в политиката на конкуренция (включително основни икономически понятия) и разликите с икономическото регулиране в специфични сектори като медийния и телекомуникационния.

В последствие бяха представени конкретни случаи, демонстриращи икономическия аспект на хоризонталните ограничения, злоупотребата с господстващо положение и вертикалните ограничения.

Съдиите бяха информирани относно най-новите развития в областта чрез набор от „актуални теми“ по разглежданите въпроси.

Програма Top

Ден 1, 12.07.2017 г. (сряда)

Време              Тема
08:30 – 09:00 Регистрация на участниците в Ден 1. Раздаване на материали
09:00 - 09:15

Приветствие и кратко представяне на проекта

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“
Модул 1. Икономически основи на конкурентната политика
09:15 – 10:45

Въведение в икономическите понятия (част първа)

Лектор: Мирослава Маринова

10:45 – 11:00 Кафе пауза
11:00 - 12:30

Въведение в икономическите понятия (част втора)

Лектор: Мирослава Маринова

12:30 - 13:30 Обяд
Модул 2. Икономически анализ на хоризонталните ограничения
13:30 – 15:30

Икономически основи на картели, включващи определяне на цени, подялба на пазари, маркетингови и рекламни споразумения

Лектор: Мирослава Маринова

15:00 – 15:30 Кафе пауза
Модул 3. Икономически аспекти на доказването в процеса. Роля на решенията на националния орган по конкуренция при колективни искове
15:30 – 16:45

Роля на решенията на националния орган по конкуренция в производството по допустимост на колективни искове пред националния съд

Лектор: адв. Иван Георгиев

16:45 - 18:00

Методи за количествена и качествена оценка и единно прилагане

Лектори: Мирослава Маринова, адв. Иван Георгиев

19:30 – 22:00 Вечеря

 

Ден 2, 13.07.2017 г. (четвъртък)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 2

Модул 4. Подбрани теми от конкурентното право и икономическите основи на конкуренцията (част първа)
09:00 – 10:30

Платформи и едно-/дву-/многостранни пазари. Обсъждане на поставени въпроси

Лектор: Матю Реландж

10:30 – 11:00 Кафе пауза
Модул 4. Подбрани теми от конкурентното право и икономическите основи на конкуренцията (част втора)
11:00 – 12:30
  • Решенията по делата AC-Treuhand AG v European Commission (C-194/14), Eturas and Others (C-74/14), Case AT.39861, Yen Interest Rate Derivates, Cartes Bancaires and MasterCard. Дискусия по казуси и поставени въпроси
  • Дискусия с въпроси и отговори

Лектор: Матю Реландж

12:30 - 13:30 Обяд
Модул 5. Икономически основи на секторната регулация
13:30 – 15:00

Взаимодействие между конкурентното право и секторната регулация

Лектори: Мирослава Маринова, адв. Иван Георгиев

15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 18:00

Дискусия.

Икономически основи на енергийния сектор

Дискусия по поставени въпроси

Лектори: Мирослава Маринова, адв. Иван Георгиев

19:30 – 22:00 Вечеря

 

Ден 3, 14.07.2017 г. (петък)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 3

Модул 6. Подбрани случаи с икономически аспекти на вертикалните ограничения
09:00 – 10:45

Икономически основи на изключително договаряне и препятстване на достъп до пазари, териториална изключителност и паралелен внос, забрани за износ и отстъпки

Лектор: Мирослава Маринова

10:45 – 11:00 Кафе пауза
Модул 7. Подбрани случаи с икономически аспекти на злоупотреба с господстващо положение
11:00 – 12:30

Икономически основи на свръхценообразуването, хищническото ценообразуване, ценови преси, практики на обвързване и пакетни продажби

Лектор: Мирослава Маринова

12:30 - 13:30 Обяд
13:30 – 15:00

Дискусия.

Разглеждане на казус

Дискусия по поставени въпроси

Лектор: Мирослава Маринова

15:00 Закриване на обучението

 

Лектори Top

Обучение "Икономически основи на конкурентното право" включва трима лектори:

Мирослава Маринова има магистърска степен по икономика и опит в администрирането на производства към Комисията за защита на конкуренцията (2004-2014 г.). В момента защитава доктурантура по конкурентно право към Редингския университет във Великобритания, където разглежда отстъпките за лоялност и ценови намаления в контекста на конкурентното право в ЕС.

Матю Реландж e експерт по конкурентно право и иновации. Неговата практика се фокусира върху прилагането европейското и френското конкурентно право в сферата на иновативните пазари. Той консултира ИТ фирми, както и компании опериращи в трансформирани от новите технологии пазари (издателска дейност, реклама, разплащателни услуги, автомобилна индустрия и др.) Като член на Парижката и Брюкселската адвокатски колегии, той представлява клиенти в конкурентно-правни процеси пред Европейската комисия и френската Комисия за защита на конкуренцията.

Иван Георгиев е бивш районен съдия (2010-2016 г.) с интереси и практически опит в областта на конкурентното право. Бивш член на Асоциацията на европейските съдии по конкурентно право (2014-2016 г.) и лектор на обучения по темата. Към момента е практикуващ адвокат и управляващ съдружник на адвокатско дружество, работещо по въпроси на конкурентното право на национално ниво.

Място на провеждане Top

Обучението „Икономически основи на конкурентното право“ ще се проведе в Хотел „Еуфория клуб хотел и спа“, к.к. Боровец.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотел „Еуфория клуб хотел и спа“  е разположен в курортния комплекс Боровец, предлагащ чудесна панорама и спокойствието на заобикалящата природа.

Фондация „ЛИБРе” осигурява на всеки участник в обучението хотелско настаняване (3 нощувки за периода 11.07.2017 – 14.07.2017 г., с включени закуски и туристически такси, при настаняване в единична стая), както и обеди, вечери и кафе-паузи за всеки ден от обучението, съгласно програмата на събитието. Към пакетните услуги е предвидено безплатно ползване на СПА център, закрит басейн и интернет.

Организаторът не покрива разходи, направени за алкохолни напитки, мини бар, телефонни разговори от хотелските стаи или други разходи от личен характер по време на обучението.

Настаняването в хотела се осъществява след 15:00 ч. в деня на пристигане. Освобождаването на стаята се осъществява не по-късно от 12:00 ч. в деня на заминаване. Ще бъдете уведомени допълнително при възможност за по-късно издаване на стая.

За всеки участник ще бъдат възстановявани транспортните разходи за влак или автобус при представени билети. Ако ползвате служебен/личен транспорт, ще се възстановяват разходи съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от общо 70 лв., като се взема предвид марката на автомобила, разхода на гориво и разстоянието в километри и се представи разходно-оправдателен документ от страна на участника.

С публичен транспорт: автобус

Курортният комплекс Боровец се обслужва от микробуси по линиите „Самоков-Боровец-Самоков“ и „Самоков-Боровец-Костенец/ Пазарджик/ Пловдив“. Ако ползвате тази опция, може да заявите желание за трансфер от автобусната спирка до хотел „Еуфория клуб хотел и спа“. Молим да посочите това при попълване на електронната регистрация (поле „Споделете своите очаквания към предстоящото обучение“).

С личен транспорт: автомобил

Хотел „Еуфория клуб хотел и спа“ се намира на адрес: к.к. Боровец, ул. „Широка поляна“ №216 (GPS координати: 42°16'43.4"N, 23°36'55.5"E). Хотелът разполага с паркинг, който е безплатен за Вас.

Всеки включен за участие в обучението ще получи подробни указания за пътуване и настаняване след потвърждаване на участието му.

 

За въпроси Top

За въпроси по организацията на събитието или промяна на предварително подадената информация, имаща отношение към дни на пристигане в или напускане на хотела, може да се обръщате към:

Александра Цветкова

 

Станислава Ганчева

Ръководител на проекта

 

Технически сътрудник по проекта

GSM: (+359) 884 488 168

 

GSM: (+359) 876 408 233

E-mail: office@constantproject.eu

 

E-mail: office@constantproject.eu