Commission notice: Guidelines on the effect on trade concept contained in Articles 81 and 82 of the Treaty

published in 2004
European Commission

Тема: Основи на конкурентното право, Икономика на конкурентното право
Език: Английски език
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии

Commission notice: Guidelines on the effect on trade concept contained in  Articles 81 and 82 of the Treaty

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0081:0096:EN:PDF

Подобни ресурси

State Aid Studies and Reports, DG Competition

 European Commission, DG Competition

Тема: Основи на конкурентното право, Държавни помощи, Антитръстово законодателство, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии
Език: Английски език

Proceedings for the application of Articles 101 and 102 TFEU: Key actors and checks and balances

 European Commission

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Статии, Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Competition Policy Newsletter, DG Competition

 European Commission, DG Competition

Тема: Основи на конкурентното право, Държавни помощи, Антитръстово законодателство, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии
Език: Английски език

Препоръчани ресурси

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език