Council Regulation (EC) No 1184/2006 applying certain rules of competition to the production of, and trade in, agricultural products

published in 2006
Council of the European Union

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство
Език: Английски език
Съдържание: Европейска законодателна рамка

Council Regulation (EC) No 1184/2006 of 24 July 2006 applying certain rules of competition to the production of, and trade in, agricultural products (Codified version)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1184&from=EN

Подобни ресурси

Consolidated version of Commission Regulation (EC) No 773/2004 relating to the conduct of proceedings by the Commission pursuant to Articles 81 and 82 of the EC Treaty

published in 2004
 The Commission of the European Communities

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Commission Regulation (EU) No 267/2010 on the application of Article 101(3) of the TFEU to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector

published in 2010
 Европейска комисия

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Регламент (ЕС) № 1217/2010 относно прилагането на Чл 101 (3) от ДФЕС за някои категории споразумения за изследвания и разработки

published in 2010
 Европейска комисия

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Препоръчани ресурси

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език