Council Regulation (EC) No 169/2009 applying rules of competition to transport by rail, road and inland waterway

published in 2009
Council of the European Union

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Език: Английски език
Съдържание: Европейска законодателна рамка

Council Regulation (EC) No 169/2009 of 26 February 2009 applying rules of competition to transport by rail, road and inland waterway (Codified version)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0169&from=EN

Подобни ресурси

Council Regulation (EC) No 1184/2006 applying certain rules of competition to the production of, and trade in, agricultural products

published in 2006
 Council of the European Union

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Council Regulation (EC) No 1419/2006 repealing Regulation (EEC) No 4056/86 and amending Regulation (EC) No 1/2003

published in 2006
 Council of the European Union

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Competition Weekly News Summary of the DG Competition

 European Commission, DG Competition

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии
Език: Английски език

Препоръчани ресурси

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Регламент № 651/2014 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора

published in 2014
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език