Директива 2014/104/ЕС относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на конкурентното право на държавите членки и на ЕС в областта на конкуренцията

published in 2014
Европейски парламент, Съвета на ЕС

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Език: Български език
Съдържание: Европейска законодателна рамка

Директива 2014/104/ЕС на Европейският парламент и Съвета от 26 Ноември 2015 година относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на конкурентното право на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0104&from=EN

Подобни ресурси

Насоки относно понятието за засягане на търговията, което се съдържа в членове 81 и 82 от Договора

published in 2004
 Европейска комисия

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Глоби, налагани от ЕК, за нарушаване на правото на конкуренцията

published in 2011
 Европейска комисия

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Литература, Статии, Анализи
Език: Български език

Съобщение на Комисията. Насоки относно вертикалните ограничения

published in 2010
 Европейска комисия

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Препоръчани ресурси

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език