Регламент (ЕО) № 1184/2006 за прилагане на някои правила за конкуренция при производството и търговия със селскостопански продукти

published in 2006
Съвет на ЕС

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Език: Български език
Съдържание: Европейска законодателна рамка

Регламент (ЕО) № 1184/2006 от 24 Юли 2006 година за прилагане на някои правила за конкуренция при производството и търговия със селскостопански продукти

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1184&from=EN

Подобни ресурси

Consolidated version of Commission Regulation (EC) No 773/2004 relating to the conduct of proceedings by the Commission pursuant to Articles 81 and 82 of the EC Treaty

published in 2004
 The Commission of the European Communities

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Regulation (EU) No 1217/2010 on the application of Art 101(3) of the TFEU to certain categories of research and development agreements

published in 2010
 European Commission

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Насоки относно вертикалните ограничения (чл.101 ДФЕС)

published in 2010
 Европейска комисия

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Препоръчани ресурси

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език