Второ по ред: обучение „Прилагане на инструментите и концепциите на ЕС за конкурентоспособност на дигитални пазари​“, проект CONNECTOR

Обучение „Прилагане на инструментите и концепциите на ЕС за конкурентоспособност на дигитални пазари“ се проведе RIU Pravets Golf & SPA Resort между 9 и 11 юли 2018 г. и в него се включиха 16 национални съдии.

Обучението въведе съдиите в спецификите по прилагане на европейските правила в областта на конкуренцията за цифровите пазари. На участниците беше представена поредица от лекции и казуси във връзка с: онлайн бизнес модели и платформи, специфични предизвикателства в прилагането на правила в областта на конкуренцията в цифровия сектор, цифрови монополи като заплаха за конкуренцията и иновациите, ограничителни договорни клаузи за разпространяване на потребителски стоки и цифрово съдържание, разграничаване на антиконкурентното поведение от законните бизнес практики, и др.

Като най-силни акценти в обучението участниците са посочили практическата му насоченост и множеството примери с актуални услуги, дискусиите по конкретни казуси от европейската съдебна практика, националния надзорен орган и българските съдилища, както и експертизата и опита на лекторите. Висока оценка е поставена и за качеството на обучителните материали и цялостната организация на събитието.