Обученията по проект CONNECTOR - 100% удовлетвореност!

100% от участници в обученията по проект CONSTANT ги оценяват като успешни и ценни!

96% от участниците отчитат повишаване на техните знания в областта на конкурентното право

93% от обучаемите повишават увереността си при прилагането и тълкуването на законодателството в областта на конкурентното право и конкурентната политика на ЕС вследствие на участието си в обучителните програми

98% считат предоставените учебните материали полезни и подходящи

94% оценяват високо лекторите и поднасянето на информацията по време на семинарните срещи

Страхотни резултати!

Може да разгледате всички материали от обученията тук.

За повече информация относно проекта или обученията или ако искате да споделите какво мислите за предоставените материали, може да се свържете с екипа по проекта на електронен адрес: office@constantproject.eu