Ново: CONNECTOR видео лекции по модули

В продължение на публикуваните презентации, екипът на проект CONNECTOR има удоволствието да ви предостави за ползване и видео материлите от обучението - на страницата на всяко обучение:

Обучение „Собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки в областта на конкурентното право“, 04-06 юли 2018 г., хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“;

Обучение „Прилагане на инструментите и концепциите на ЕС за конкурентоспособност на дигитални пазари“, 09-11 юли 2018 г., хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“;

Обучение „Ролята на данните и иновациите за конкуренциятa. Kонкуренция във въздушният транспорт“, 11-13 юли 2018 г., хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“.

Приятно гледане!