Докладите от обученията по проект CONNECTOR са вече онлайн

Благодарение на нашите лектори, имаме удоволствието да споделим с вас докладите от проведените обучения по проект CONNECTOR.

Всеки доклад се състои от материали, предоставени от експертите по отношение на изнесените от тях лекции.

Обучение „Собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки в областта на конкурентното право“, 04-06 юли 2018 г., хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“;

Обучение „Прилагане на инструментите и концепциите на ЕС за конкурентоспособност на дигитални пазари“, 09-11 юли 2018 г., хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“;

Обучение „Ролята на данните и иновациите за конкуренциятa. Kонкуренция във въздушният транспорт“, 11-13 юли 2018 г., хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“.

За повече информация относно проекта или обученията или ако искате да споделите какво мислите за предоставените материали, може да се свържете с екипа по проекта на електронен адрес: office@constantproject.eu