Oбученията стартират със „Собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки в областта на конкурентното право“

Обучение „Собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки в областта на конкурентното право“ се проведе RIU Pravets Golf & SPA Resort между 4 и 6 юли 2018 г. и в него се включиха 24 национални съдии.

Обучението разгледа идеята за законовите бизнес практики относно собствеността и достъпността на иновациите в областта на интелектуалната собственост в противовес на традиционните процеси на капсулиране на иновациите в рамките на вътрешната структура на организацията.

Обучението се фокусира върху собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки в областта на конкурентното право. В рамките на три последователни дни съдии от ВАС, апелативните и окръжните съдилища разгледаха: взаимоотношенията между иновациите и конкуренцията в рамките на динамичните пазари; икономическите и правните ограничения, произтичащи от правата върху интелектуалната собственост; ролята на лицензионните споразумения, задължителното лицензиране и трансфера на технологии чрез групово освобождаване. Изследваха се още: връзката между интелектуалната собственост и онлайн пазарите чрез представяне на правните предизвикателства, произтичащи от онлайн разпространението на цифрово съдържание и трансграничното управление на интелектуална собственост, както и предимствата и недостатъците на достъпните за конкуренцията иновации.

Като най-силни акценти в обучението участниците са посочили практическата му насоченост и актуалността на тематиката, дискусиите по конкретни казуси от европейската съдебна практика, както и експертизата и опита на лекторите. Положителна оценка е дадена и за качеството на обучителните материали и цялостната организация на събитието.