Обучение по прилагане на инструментите и концепциите на ЕС за конкурентоспособност на дигитални пазари

Второто обучение в рамките на проект CONNECTOR ще бъде посветено на прилагането на инструментите и концепциите на ЕС за конкурентоспособност на дигитални пазари.

Обучението ще включва следните модули:

Въведение в бизнес моделите онлайн, дефиниции за платформи и многостранни пазари

Предизвикателства при прилагането на правилата за конкуренция в цифровия сектор

Цифровият монопол като заплаха за конкуренцията и иновациите

Платформите като фасилитатор на съгласувани практики

Концентрации

Видове ограничителни договорни клаузи за разпространение на потребителски стоки и цифрово съдържание онлайн

Разграничение между антиконкурентно поведение и легитимни бизнес практики

Темите ще бъдат представени от лекторите д-р Мирослава Маринова, Кирил Пангелов и Лора Андонова.

Обучението ще се проведе в х-л „RIU Pravets Golf & SPA Resort“, гр. Правец.

Намерете повече информация тук, както и електронна форма за заявление за участие. Заявления за участие ще се приемат по реда на тяхното пристигане най-късно до 15.06.2018 г.